Lukiolaisten huoli otettava vakavasti

0

Uusikaupunki otti huikean digiloikan vajaa vuosi sitten, kun koronapandemia rantautui Suomeen.

Kukaan ei silloin olisi voinut kuvitella, että etäkoulusta tulee uusi normaali. Nopeasti ja joustavasti sujunut digiloikka on mahdollistanut turvallisen opetuksen terveyden näkökulmasta, mutta pitkään jatkuneet poikkeusolot ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vaje alkavat nyt näkyä nuorten hyvinvoinnissa ja opiskelumotivaatiossa.

Uudessakaupungissa lukiolaiset päättivät ansiokkaasti itse tehdä kyselyn etäopiskelun vaikutuksista. Tulokset ovat karua luettavaa: liki 80 prosenttia vastaajista koki etäopetuksen heikentäneen koulumenestystä. Vähintäänkin yhtä huolestuttavaa on, että sama määrä nuoria koki olonsa yksinäiseksi koulupäivän aikana.

Vuosi on pitkä aika nuoren elämässä. Monille keski-ikäisille korona-aika on sujunut lähes normaalisti, eikä sosiaalisten kontaktien väheneminen ole vaikuttanut erityisesti. Aikuisilla on luottamusta siihen, että ajat paranevat, mutta nuorilla kärsivällisyys alkaa ymmärrettävästi pettää.

Etäopetukseen siirtyminen kouluissa onnistui, mutta paljon siinä on myös parannettavaa. Se on uutta opiskelijoille, mutta myös opettajille. Oppilaat kaipaavat enemmän yksilöllistä tukea ja opettajat lisää koulutusta.

Jatkuva etäopetus ja -opiskelu näivettävät yhteisöllisyyttä, jonka merkitystä ei koronavuoden jälkeen varmaan kukaan kyseenalaista.

Uusikaupunkilaisten lukiolaisten yhdessä tekemä kysely osoittaa, että poikkeusajasta huolimatta nuoret eivät onneksi ole kokonaan etääntyneet toisistaan. Nyt viimeistään heidän huoleensa on kyettävä vastaamaan.

Osittaiseen lähiopetukseen palaaminen motivoi oppimista ja ehkäisee syrjäytymistä.

Kyselyn lisäksi nuoret osoittivat aktiivisuutta ehdotuksillaan, jotka parantaisivat turvallista työskentelyä koulutiloissa korona-aikana. Sitoutuminen yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen on huipussaan, mikä mataloittaa kynnystä hybridimalliin siirtymiseksi talviloman jälkeen.