Nikkarin kirje hallinto-oikeudelle nosti myrskyn valtuustossa

0
Sihy-keskus sijoittuu Viikaisten ja Pohitullin koulukiinteistöjen tilalle.

Uudenkaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari lähetti tammikuussa Turun hallinto-oikeudelle kiirehtimispyynnön, jossa pyydettiin kiirehtimään Viikaistenmäen uuteen asemakaavaan liittyvien valitusten käsittelyä.

Kiirehtimispyynnön laativat kaupungin juristina sivistys- ja hyvinvointikeskuksen hankkeessa toimiva oikeustieteen tohtori Kai Kalima ja elinkaariasiantuntija Jari Kaukonen. Se on päivätty 18. tammikuuta ja lähetetty 29. tammikuuta. Pyyntö tuli julki viime perjantaina, kun sitä käsitellyttä nimettömän kirjoittajan blogikirjoitusta alettiin jakaa ja kommentoida esimerkiksi Facebookin Puskaradio Uusikaupunki -ryhmässä.

Kiirehtimispyynnössä Uudenkaupungin kaupunki pyysi Turun hallinto-oikeutta kiirehtimään Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen alueen asemakaavapäätöstä koskevien valitusten käsittelyä sekä antamaan luvan päätöksen täytäntöönpanoon valituksesta huolimatta.

Pyynnössä todetaan, että valitukset viivästyttävät tulevan sihy-keskuksen käyttöönottoa vähintään vuodella. Jos asiasta tehdään jatkovalitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen, lisääntyy käsittelyaika vielä vähintään vuodella. Lisäksi riskinä on sopimuksen raukeaminen ja kustannusten karkaaminen.

Maanantaina kokoontuneen Uudenkaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jaana Vasama (sd.) päätti, että kiirehtimispyynnön lähettämiseen johtaneet syyt ja pyynnön sisältö on käsiteltävä. Nikkari oli toimittanut pyynnöstä maanantaina kaupunginvaltuutetuille vastineen asiasta.

– Kiirehtimispyyntö oli minun tilaama. Kalima suositteli sitä, koska tilanne on se, että sihyyn liittyvää kaavavalitusta ei tunnuta käsittelevän kiireellisenä hallinto-oikeudessa. Oli siis syytä tehdä kiirehtimispyyntö ja se tilattiin yhteistyössä Kaliman ja Kaukosen kanssa, Nikkari selvensi.

Nikkarin mukaan pyynnön tarkoitus oli kiirehtiä oikeudelle kaavavalituksen käsittelyä ja avata kaavan mahdollisen hylkäämisen vaikutuksia kaupungille.

– Pyynnössä perustellaan, miksi sihystä tehty kaavavalitus on aiheeton ja miksi se tulisi hylätä. Kyseessä ei ole sihyn hankintaan liittyvä asia, koska siitä on jo lainvoimainen hankintapäätös, vaan keskeneräisestä kaava-asiasta ja sen käsittelyn kiirehtimisestä, Nikkari lisäsi.

Kalima ja Kaukonen laativat tekstin ja toimittivat sen Nikkarille. Tekninen johtaja hyväksytti sen vielä esimiehellään eli kaupunginjohtaja Atso Vainiolla. He totesivat yhdessä, että sen sisältö oli asianmukainen ja sen voi lähettää, koska kyseessä on teknisen johtajan toimivaltaan kuuluva operatiivinen toimi.

– Kaupungissa on erikseen sihy-ryhmä, johon kuuluvat hankkeen projektipäällikkö Marko Kivistö, sivistyspalveluiden erityisasiantuntija Inkeri Parviainen sekä kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén. Olivatko he tietoisia kirjeen lähettämisestä, Vasama kysyi Nikkarilta.

– Konsulttien kanssa oli sovittu, että he lähettävät tekstin sekä Markolle että minulle. Nyt on tullut jonkinlainen tietokatkos, eikä se mennyt Markolle. Muille sitä ei lähetetty, koska halusimme saada sen nopeasti eteenpäin. Kukaan muukaan ei reagoinut kaava-asian hitauteen, joten teknisenä johtajana koin sen tehtäväkseni, Nikkari vastasi.

Nikkari korostaa, että pyyntö oli täysin normaali teknisen johtajan operatiivinen toimi, koska kyseessä ei ollut oikeudelle lähetty lausunto tai vastine, vaan kiirehtimispyyntö.

– Ei yleensäkään vastaavista kiirehtimispyynnöistä ole tiedotettu kaupunginhallitusta. Vastaava pyyntökirje lähetettiin esimerkiksi jätehuoltoasioiden yhteydessä, joten toimivaltaani kuuluu lähettää tämäntyyppinen kirje, Nikkari toteaa.

Vasama huomauttaa, että kuntalaissa sanotaan yksiselitteisesti, että kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanoa valvoo kaupunginhallitus. Myös hallintosäännössä sanotaan selvästi ne suunnat, mihin kukin ottaa yhteyttä.

– Teknisen johtajan kohdalla hallintosäännössä puhutaan käräjäoikeudesta ja kaupunginhallituksen kohdalla hallinto-oikeudesta, Vasama lisää.

Kirjeessä on nostettu esiin sihyn koko elinkaaren ajan kustannukset eli 150 miljoonaa euroa. Se on Nikkarin mukaan kirjetekstin laatijoiden arvio sihyn kokonaiskustannuksista sen elinkaaren eli vähintään 50 vuoden ajalta.

– Siihen sisältyvät investoinnit, ylläpito, tarvittavat pitkän tähtäimen suunnitelman mukaiset korjaukset sekä energia- ja rahoituskustannukset. Valtuuston päättämät noin 90 miljoonaa ovat sihyn ensimmäisen 20 vuoden kustannukset, Nikkari selventää.

Valtuutetuilla vääntöä toimivaltakysymyksestä

Valtuutettu Merja Kosken (sd.) mukaan suurin kysymys Jari Nikkarin lähettämässä pyyntökirjeessä on se, että kuuluiko kirjeen lähettäminen teknisen johtajan toimivaltaan.

– Minun käsitykseni on se, että ei kuulunut, Koski lisäsi.

Varavaltuutettuna paikalla maanantai-illan valtuustossa ollut Seppo Nikula (kok.) totesi kuunnelleensa keskustelua hämmentyneenä ja lisäsi, että virkamiehen julkinen kuulustelu ei ainakaan kuulu valtuuston toimialueeseen.

– Uskon, että moni muukin valtuutettu on varsin vaivaantunut tästä syyttävästä otteesta. En ole salailun kannalla, mutta asian käsittely vaatisi hieman paremman valmistelun, koska nyt se tuli ilman esityslistaa valtuuston kokoukseen, Nikula huomautti.

Kaupunginjohtaja Atso Vainio totesi, että teknisellä johtajalla oli hänen täysi tukensa pyynnön lähettämiseen.

– Jari on hoitanut asiassa hänelle valtuutettua operatiivista johtamista. Ei kaupungin kanta tähän asiakokonaisuuteen ole epäselvä. Kyse on kiirehtimispyynnöstä, joka ei vaatinut kaupunginhallituksen käsittelyä tai kaupunginjohtajan allekirjoitusta. Tavoite on saada valtuuston päätökset toteutettua ilman, että tapahtuu viiveitä, joista on kaupungille haittaa, Vainio totesi.

Vasama korosti, että asiaa käsitellään valtuustossa, koska se aiheutti viikonloppuna niin paljon keskustelua ja moni valtuutettu sai sen takia kyselyitä.

– Monet tahot ovat joutuneet kummalliseen asemaan. On tärkeää, että asioista käydään avoimesti keskustelua, eikä salailla, Vasama huomautti.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaana Reijonsaari-Korsman (sd.) totesi, että kaupunginhallitus käsittelee tulevaisuudessa asiaa ja sitä, onko se edennyt hyvän hallintotavan mukaan. Valtuutettu Raimo Löfstedt (kok.) kuvasi tilannetta oikeussalimaiseksi.

– Näkisin, että Nikkarin pyynnöllä pyritään nopeuttamaan prosessia ja se kuuluu lähinnä operatiiviseen toimintaan. Sillä on myös saavutettu se, mitä on haettu, koska oikeus jalkautuu tällä viikolla tekemään katsauksen Viikaistenmäelle. Nyt on mopo lähtenyt ehkä vähän laukalle, koska vaalit lähestyvät. Sosiaalinen media jauhaa omaa myllyään ja siihen reagoidaan helposti. Osoitan syyttävän sormeni sinne, koska siellä asioita halutaan ymmärtää väärin, Löfstedt lisäsi.

Pro Ukin Heikki Wala huomautti, että kiirehtimispyyntö oli lähetetty 18. tammikuuta ja sen jälkeen tammikuussa vielä oli kaupunginhallituksen kokous.

– Paljolta olisi vältytty, jos olisi kerrottu, että kyseinen kirje on lähetetty. Nyt on syntynyt suotta sotkua asiasta, joka on suurempi kuin onkaan.

Keskustan Mika Sjöblom myös hämmästeli asian käsittelytapaa. Samalla hän totesi kyselleensä perusteita 150 miljoonan euron summalle, koska se ei suoraan Nikkarin lähettämästä kirjeestä selvinnyt.

– Se, kenen toimivaltaan pyynnön lähettäminen kuuluu, ei ole valtuuston, lehtien tai somen asia. Toimivaltakysymykset ratkaistaan hallintosäännön perusteella, hän totesi.