Nyt on aika esittää rauhanpalkinnon saajaa

0
Rauhan juhlavuoden toimikuntaan kuuluvat Heikki Wala (vas.), Inkeri Parviainen ja Jaana Vasama (oik.) houkuttelevat väkeä ehdottamaan rauhanpalkinnon saajia.

Uudenkaupungin rauhan 300-vuotisjuhlan kunniaksi kaupunki lanseeraa rauhanpalkinnon. Sen avulla Uusikaupunki haluaa tukea entistä oikeudenmukaisemman, turvallisemman ja sopuisamman maailman puolesta tehtävää toimintaa.

– Olemme palkinnon kautta vaikuttamassa yhteiskuntaan ja ehkä kansainväliseen politiikkaankin. Uusikaupunki unelmoi omalta osaltaan entistä oikeudenmukaisemmasta maailmasta, joten Uusikaupunki on päättänyt perustaa rauhanpalkinnon.

– Rauha on onnellisen yhteiskunnan perusedellytys ja kunnat tekevät paljon asioita entistä onnellisemman yhteiskunnan luomiseksi eri palveluiden kautta, Uudenkaupungin rauhan juhlavuoden toimikuntaan kuuluva Inkeri Parviainen kertoo.

Rauhanpalkinto myönnetään ensimmäistä kertaa 30. elokuuta ja jatkossa se myönnetään neljän vuoden välein. Palkinto jakaantuu kahteen tunnustuspalkintoon: tunnustukseen kansojen välisestä rauhantyöstä ja tunnustukseen aktiivisesta toimijuudesta pienissä ja suurissa rauhanteoissa.

– Kaupunginhallitus päättää esitysten perusteella, myönnetäänkö palkinto molemmissa kategorioissa vai vain toisessa. Palkinto voidaan myöntää yhdelle henkilölle tai yhteisölle, joka on ansiokkaalla teollaan tai toiminnallaan tukenut rauhaa, Parviainen lisää.

Uudenkaupungin rauhanpalkinnon suuruus on 4 000 euroa. Kaupunginhallitus voi kuitenkin halutessaan myöntää poikkeuksellisen ansiokkaasta työstä tai toiminnasta enintään 10 000 euron palkinnon.

Tunnustus voidaan myöntää vaikkapa oikeudenmukaisuuden toteutumisen tukemisesta tai asiallisen tiedonvälityksen edistämisestä. Teot ja toiminta voivat olla valtioiden välisen yhteistyön helpottamista, radikalisoitumisen vastaista työtä, siviilien aseman parantamista konfliktitilanteissa, ydinasekiellon ajamista, ihmisoikeuksien puolesta työskentelyä, väkivallattomuuden puolustamista, ristiriitojen ratkomista, sovittelua, vertaisohjaamista, toisen henkilön tukena ja turvana toimimista tai vaikkapa arkisia sopua edistäviä tekoja.

Rauhanpalkinnon saajat valitaan esitysten perusteella. Ehdotukset on tehtävä kaupungin verkkosivujen kautta osoitteessa www.uusikaupunki.fi/rauhanpalkinto tai jättämällä saajaehdotuslomakkeen palvelupiste Passariin 16. toukokuuta mennessä.

– Uudenkaupungin rauhan 300-vuotisjuhlavuoden työryhmä valmistelee annettujen ehdotusten pohjalta päätöksentekoa palkinnon saajasta. Palkinnon saajan ei tarvitse olla uusikaupunkilainen. Hän voi olla suomalainen tai ulkomaalainen, mutta hänen on osoitettava teoillaan se, että hän on viemässä maailmaa kohti rauhallisempia aikoja. Parviainen summaa.

Rauhan juhlavuoden toimikunnan Jaana Vasama kertoo, että rauhanpalkinnon saajaehdokkaiksi odotetaan runsaasti ehdotuksia.

– Kaikkein herkullisinta olisi tilanne, jossa ihmiset huomaisivat hyvän lähellään ja ehdottaisivat arjen tekijää. Emme odota perusteluiksi romaaneja, vaan aitoja pieniä ja suuria rauhantekoja koko Suomesta, Vasama lisää.

– Palkinto jaetaan konkreettisista toimista ja täysin epäpoliittisin perustein. Jaamme palkinnon ihmiselle, joka on rauhan asian ytimessä, toimikunnassa mukana oleva Heikki Wala kuvailee.