Terveyskeskuksen osasto 1:lle kunniamaininta hyvästä hoitotyöstä

0
Terveyskeskuksen osasto 1:n henkilökuntaa edestä katsottuna vasemmalta oikealle (kyykyssä) lähihoitajat Terhi Kinisjärvi-Särkelä, Raija Vuorinen. Vasemmalta oikealle edestä katsottuna laitoshuoltajat Marja Johtela, Ulla Uurasmaa, sairaanhoitaja Milla Rinteelä, lähihoitaja Nina Salminen, sairaanhoitaja Eveliina Hamilas, osastonhoitaja Kirsi Elo, sairaanhoitaja Marja-Leena Saarinen. Takana fysioterapeutti Janne Pursiainen sekä sairaanhoitaja Miia Laaksonen.

Uudenkaupungin terveyskeskuksen osasto 1 on saanut kunniamaininnan hyvästä hoitotyöstä. Osaston 1 on 17-paikkainen kirurgispainotteinen vuodeosasto, jolla hoidetaan sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon potilaita, mutta myös pidempään kuntoutuksessa olevia potilaita sekä palliatiivisia saattohoitopotilaita.

Kyseessä on kolmatta kertaa myönnettävä Eeva ja Lauri Kankaan hyvän hoitotyön tunnustuspalkinto, joka myönnettiin samalla viimeistä kertaa. Palkinnon lahjoittaja ja perustaja Lauri Kangas haluaa nostaa esiin hyvää hoitoa. Hän toivoo, että lahjoitusvaroin jaettava palkinto eläisi jollakin tavalla myös tulevina vuosina.

Hän perusti palkinnon sen jälkeen, kun hänen vaimonsa Eeva Kangas menehtyi. Tunnustuspalkinto on suuruudeltaan 4000 euroa ja se jaettiin tänä vuonna neljälle hoitajalle. Lisäksi vuosittain jaetaan kunniamainintoja osastotyölle.

Uudenkaupungin terveyskeskuksen kohdalla palkintoraadin vakuutti kirje, jossa aivoverenkierron häiriöstä kärsinyt potilas kertoi hyvästä kuntoutumisestaan.

– Palkinto tuli tavallaan yllätyksenä, koska en edes ollut kovin tietoinen tällaisen tunnustuspalkinnon olemassaolosta. Asiakas oli omaisensa kanssa laatinut kirjelmän ja lähettänyt sen palkintoraadille syksyllä, osasto 1:n osastonhoitaja Kirsi Elo kertoo.

Potilas oli ensin kuntoutumassa Turun yksikössä ja siellä hän oli Elon mukaan liki vuodepotilaana. Hänet siirrettiin Uudenkaupungin terveyskeskuksen osasto ykköseen, jossa hän oli kokenut hoidon inhimilliseksi ja tehokkaaksi.

– Hän pääsi kävelemään lopulta rollaattorin kanssa. Hän kirjoitti, että täällä potilas saa hyvää ja henkilökohtaista kohtelua sekä lääkäreiltä että hoitajilta, Elo toteaa.

Elon mukaan tunnustuspalkinnon raati sai 140 yhteydenottoa tunnustuksen arvoisista työntekijöistä tai työyhteisöistä. Palkinnot tai tunnustukset jaettiin neljälle hoitajalle ja kolmelle laitokselle.

– Saamme kunniakirjan seinälle, josta kaikki näkevät huomionosoituksemme. Raadissa oli Turun ammattikorkeakoulun hoitoalan opettaja, Turun Sanomien päätoimittaja ja palkinnon perustaja Lauri Kangas, Elo kuvailee.

Uudenkaupungin terveyskeskuksessa kerätään asiakaspalautetta monella tavalla. Kaikki saatu palaute kirjataan ylös ja käsitellään.

– Koronan takia on monella vaikeaa ja osastolle on vierailukiellot, joten juuri nyt positiivinen palaute lämmittää erityisesti, Elo lisää.