Kotouttamissuunnitelma: tulossa selkokieliset verkkosivut sekä monikielistä palvelua

0
Maahanmuuttajien kotouttamista varten on tehty oma toimepideohjelma, jota lähdetään nyt kaupungissa jalkauttamaan.

Uudessakaupungissa on laadittu maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi uusi monialainen kotouttamisohjelma. Käytännössä kotouttamisohjelman tavoitteena on taata eri kulttuureista tulleille henkilöille hyvä osallisuus ja kehittyä yhdenveroiseksi kansalaiseksi.

Uudenkaupungin sosiaalityön johtaja Marika Lehtinen esitteli viime maanantaina kokoontuneelle Uudenkaupungin kaupunginvaltuustolle kaupungin omaa ”Ukilaistuminen”-nimellä kulkevaa kotouttamisohjelmaa vuosille 2021–2023. Valtuusto hyväksyi sen yksimielisesti.

– Monitasoinen ja -tahoinen yhteistyö eri toimijoiden välillä on avainasemassa, jotta kaupungissa voisi vallita avoin kohtaamisen kulttuuri ja hyvät väestösuhteet toteutuisivat parhaalla mahdollisella tavalla, Lehtinen kertoi.

Nyt on siis aika ohjelman jalkauttamiselle ja se tapahtuu esimerkiksi kaupungin henkilöstön tiedottamisella, työn koordinoinnilla ja yhteisillä koulutuksilla.

– Koko kaupungin henkilöstölle annetaan ohjeistus tulkkipalveluiden käytöstä. Kaupungille tehdään myös selkokieliset internet-sivut, Lehtinen summasi.

Erikseen on mietittävä paperittomien maahanmuuttajien terveydenhuolto sekä se, kuinka kotona olevat odottavat tai juuri synnyttäneet äidit huomioidaan.

– Lähivuosina meillä on ollut äitiysneuvolan asiakkaana noin 10 paperitonta. Paperittomien asiakkaiden asema on turvattava muun muassa terveydenhuollon osalta tietyillä maksuttomilla palveluilla. Heidän on päästävä koronatesteihin ja saatava äitiysneuvolan palvelut. Tämä vaatii kuitenkin vielä terveyslautakunnan käsittelyn, Lehtinen lisäsi.

Suuri osa kaupungin maahanmuuttajista asuu Hakametsän alueella. Siellä on aloitettu verkostoyhteistyö viime vuosien aikana ja sitä on tarkoitus jatkaa.

– Luomme arjen tuen mahdollisuuden Hakametsän alueelle ja hyödynnämme asukasyhdistyksen tiloja. Kaupungissa on esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia lähihoitajia, jotka voisivat jalkautua arjen auttajiksi, Lehtinen kertoi.

Kaupungissa on jo käynnissä maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontahanke, jonka avulla kehitetään ja vahvistetaan alueella jo käynnistettyä palvelua.

– Etsimme myös ratkaisun monikielisen palveluohjauksen toteuttamiseen ja tuemme maahanmuuttaja-asiakkaiden henkilökohtaisia palvelupolkuja, Lehtinen kuvasi.

”Työ on parasta kotouttamista”

Yhtenä maahanmuuttajien kotouttamista edistävänä tekijänä on työpaikan saanti. Siksi Uudessakaupungissa on tarkoitus vahvistaa maahanmuuttajien työllistymistä. Se tapahtuu käytännössä heidän osaamisensa kartoittamisella sekä kertomalla maahanmuuttajien vastuista ja velvollisuuksista.

– Myös yritysyhteistyötä on kehitettävä vastaamaan maahanmuuttajien tarpeita, sosiaalityön johtaja Marika Lehtinen sanoi.

Uudenkaupungin kaupunginvaltuustossa istuva Valmet Automotiven henkilöstöjohtaja Tomi Salo (kok.) totesi, että maahanmuuttajien kotouttaminen on aiheena ehkä tärkeämpi kuin moni vielä ymmärtääkään.

– Suunnitelma kuulostaa vielä aavistuksen reaktiiviselta eli sellaiselta, että se reagoi jo tapahtuneeseen tilanteeseen. Meidän pitäisi katsoa enemmän tulevaisuuteen. Työperäisten maahanmuuttajien saaminen kaupunkiin on teollisuuden ja maatalouden työvoiman kannalta kriittinen asia, Salo totesi.

– Työ on parasta kotouttamista, joten kaupungin tulisi hyödyntää myös yrityksissä jo olevaa osaamista, Salo jatkoi.

Janne Sjölund (sd.) puolestaan pohti valtuustoillassa sitä, minkälaiset valmiudet ja resurssit kaupungissa on nyt tehdyn kotouttamissuunnitelman jalkauttamiseen.

– Suunnitelma on tehty toteutettavaksi nykyisillä resursseilla, mutta se vaatii vahvaa yhteistoimintaa yritystoimijoiden kanssa, Lehtinen vastasi.