Kaupungin ja LSJH:n sopimus etenee

0

Kaupungin apporttisopimus Lounais-Suomen Jätehuoltoyhtiön (LSJH) kanssa etenee. Kaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari kertoo, että valmistelevat työt ovat käynnissä ja nyt on lähinnä tarkistettu olemassa olevia sopimuksia ja toimitettu niitä eteenpäin. Kaupunginjohtaja on myös allekirjoittanut apporttisopimusluonnoksen, jonka LSJH Oy:n hallitus on hyväksynyt. Apporttisopimus sisältää yhtiön osakkeiden luovutusehdot ja ajankohdat.

Kaupunki neuvottelee seuraavaksi Lassila & Tikanojan kanssa kaupungin jätehuoltoliiketoiminnan siirrosta yhtiöön siltä osin kuin kaupungin ja L&T:n välisessä sopimuksessa on siihen tarvetta. Kun kuntavaalit on käyty ja uusi valtuusto valittu, kaupunki valitsee oman edustajansa jätehuoltolautakuntaan ja kaksi edustajaa LSJH:n hallitukseen yhdessä muiden LSJH:n vähemmistöosakkaiden kanssa.

Uudenkaupungin valtuusto päätti tammikuussa 2020 liittyä LSJH:n osakkaaksi. Päätöksestä valitettiin Turun hallinto-oikeuteen, mutta valitus hylättiin. Asiasta ei ole tehty valitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. LSJH:n omistajakuntana Uudenkaupungin jätehuoltopalvelut yhtenäistetään muiden LSJH-kuntien kanssa.