Kesämökeistä halutaan aiempaa useammin vakituisia asuntoja

0
Jos loma-asunto halutaan muuttaa vakinaiseksi asunnoksi, on sen vastattava myös teknisesti asuinrakennusta. Tärkeitä teknisiä ominaisuuksia ovat esimerkiksi huonekorkeus, ruoanlaitto- ja peseytymismahdollisuudet sekä vessa.

Aiempaa useampi uusikaupunkilainen haluaa muuttaa loma-asuntonsa vakituiseksi asunnoksi. Mökillä saa viettää niin paljon aikaa kuin haluaa, eikä siihen tarvitse kysellä lupia, mutta jos sinne haluaa muuttaa vakituisesti asumaan, on siihen haettava lupa kaupungin rakennusvalvonnasta.

Muutos ei ole mahdoton, mutta se vaatii aikaa, monenlaista lupalappua viranomaisilta sekä joskus myös rakennuksen teknistä ehostamista. Pelkkä muuttoilmoitus ei siis riitä.

– Kesämökkejä halutaan muuttaa vakituiseksi asunnoksi aiempaa useammin. Viime vuonna Uudessakaupungissa muutettiin kahdeksan loma-asuntoa vakituiseksi asunnoksi. Vuonna 2019 vastaava luku oli viisi ja 2018 luku oli kolme, Uudenkaupungin rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemi kertoo.

Tänä vuonna on haettu vasta yksi muutoslupa.

– Mutta näitä lupia ei yleensä haeta talvikuukausina, vaan toimeen herätään valitettavasti vasta myöhemmin eli kesän lähestyessä, Pihlajaniemi lisää.

Loma-asunnossa ei saa asua vakinaisesti, eikä loma-asuntoon saa rekisteröidä vakituisia asukkaita. Rakennus on muutettava käyttötarkoituksen muutoksella vakituiseksi asunnoksi, jos siitä virallisen asumuksen haluaa. Kaava määrää, mitä rakennuksia millekin kaava-alueelle saa rakentaa.

– Asuminen loma-asunnossa vaatii asemakaava-alueella kaavamuutoksen ja asemakaavan ulkopuolisella alueella poikkeamispäätöksen, jotka on haettava ennen rakennuslupaa, jossa käyttötarkoitus muutetaan. Poikkeamisen kriteerit riippuvat kunkin kaupungin rakennusjärjestyksestä, Pihlajaniemi toteaa.

Jos loma-asunto halutaan muuttaa vakinaiseksi asunnoksi, on sen vastattava myös teknisesti asuinrakennusta.

– Lämmöneristyksen vaatimuksista on oma asetus käyttötarkoituksen muuttamisessa. Se antaa hiukan helpotusta nykypäivän lämmöneristysvaatimuksiin. Muita tärkeitä teknisiä ominaisuuksia ovat huonekorkeus, ruoanlaitto- ja peseytymismahdollisuudet sekä vessa. Vessa voi tosin olla jokin muukin kuin perinteinen vesivessa, Pihlajaniemi listaa.

Paloturvallisuuskysymykset koskevat jo valmiiksi kaikkia rakennuksia, joten käyttötarkoituksen muutos ei tarkoita uusia paloturvallisuusratkaisuja.

– Ja se jätevedenkäsittely voidaan hoitaa viemärillä tai kiinteistökohtaisella puhdistamolla, Pihlajaniemi lisää.

Uusien mökkien rakennusluvissa myös hieman kasvua

Uudessakaupungissa haettiin viime vuonna 27 uutta rakennuslupaa kesämökeille. Mökkiään halusi laajentaa 12 luvanhakijaa.

– Vuoden 2019 vastaava luku uusille vapaa-ajan asunnoille oli 25 ja tänä vuonna lupia on haettu jo viisi, rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemi kertoo.

Suurin osa uusista vapaa-ajan asunnoista on varustettu täysin samoilla ominaisuuksilla kuin omakotitalotkin.

– Toki tehdään myös perinteisiä, hieman vaatimattomampia mökkejä, mutta niiden määrä laskee koko ajan, Pihlajaniemi lisää.

Noin neljännes luvista on sellaisia, että vanhan mökin tilalle rakennetaan kokonaan uusi vapaa-ajan asunto.