Korona kuritti odotettua vähemmän kaupungin taloutta

0
Vakka-Suomen suurimmat eläkkeet maksetaan kustavilaisille.

Koronasta huolimatta kaupungin ja liikelaitosten vuosi oli viime vuonna toiminnallisesti tarkasteltuna kohtuullinen ja taloudelliselta kantilta hyvä. Vuoden 2019 noin 2,7 miljoonan euron alijäämä muuttui yli neljän miljoonan euron ylijäämäksi.

– Toiminnallisesti ja taloudellisesti viime vuosi oli vuoristorataa. Erikoissairaanhoidon kustannukset laskivat, eikä sinne tullut pelättyä koronalaskua. Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat sekä liikelaitokset tekivät yli miljoonan ylijäämäisen tuloksen, kaupungin talousjohtaja Anne Takala kertoo.

Korona pienensi varhaiskasvatuksen toimintatuottoja ja pienensi verotuloja, mutta se kasvatti kaupungin saamia valtionosuuksia. Kaupungin verotulot jäivät viime vuonna alle alkuperäisen talousarvion, mutta ne olivat silti isommat kuin vielä viime keväänä pelättiin ja 1,7 miljoonaa euroa isommat kuin vuonna 2019.

Tämä johtui siitä, että ansiotulot ja sitä kautta kunnallisveron tuotto eivät laskeneet niin paljon kuin aluksi pelättiin. Valtio korotti kuntien yhteisöveron jako-osuutta kymmenellä prosenttiyksiköllä. Muutos kasvatti Uudenkaupungin yhteisöverotuottoa viime vuonna noin miljoonalla eurolla. Uudenkaupungin valtiolta saama koronakompensaatio oli noin 4,7 miljoonaa euroa.

Viime vuoden isot kompensaatiot olivat kertaluonteisia ja niillä paikataan koronasta tulevia kustannuksia ja tulojen menetyksiä. Kaupungin talous kiristyy kuluvan vuoden aikana ja ilman koronakompensaatioita kaupungin tuloslaskelma olisi ollut 2–3 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kaupungin valtionosuudet nousivat kahdeksalla miljoonalla eurolla vuodesta 2019 vuoteen 2020. Merkittävin syy tähän olivat valtionosuuksien koronatuet, mutta ilman sitäkin kaupungin valtionosuudet olisivat kasvaneet yli 3 miljoonaa euroa.

Alkuperäisen talousarvion noin 4,3 miljoonana euron alijäämä vaihtui siis noin viiden miljoonan euron ylijäämään. Luvut eivät kuitenkaan ole vertailukelpoiset, koska alkuperäisessä talousarviossa oli varattu 2,8 miljoonaa euroa terveyskeskuksen purkamiseen, mutta rahat poistettiin talousarviosta, koska purku siirtyi. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on liki 14,6 miljoonaa euroa.

Viime vuonna korotettiin sosiaalipalveluiden määrärahoja runsaat 3,05 miljoonaa euroa, mutta budjetti ylittyi silti vielä 70 000 eurolla. Terveyspalveluiden budjetti ylittyi 500 000 eurolla. Sen toimintakulut alittuivat 1,5 miljoonalla eurolla, vaikka pelkät koronatestien kulut olivat noin 350 000 euroa.

– Koronakustannusten määrää on aika vaikea nähdä, koska pitäisi nähdä todelliset siitä aiheutuneet kustannukset. Suuri osa kustannuksista liittyy toiminnan muutoksiin ja henkilöstön sijaisiin. Välittömät kustannukset liittyvät suojavarusteisiin, vanhusten omaishoidon tuen kasvuun, koronatesteihin ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen, Takala listaa.

– Välittömiä koronakustannuksia tuli noin 700 000 euroa, mutta välillisiä kustannuksia on vaikeampi löytää, hän jatkaa.

Kaupungin palkkamenot laskivat 2 prosenttia ja henkilöstömenot 1,5 prosenttia. Uudenkaupungin lainakanta oli viime vuonna 2 799 euroa asukasta kohden.

Katsaus kaupungin viime vuoden talouteen luotiin maanantaina kaupunginvaltuuston kokouksessa.