Männäisten koulun vanhinta osaa ei suositella otettavaksi enää käyttöön

0
Männäisten koulun kaksi vanhinta osaa muodostavat Koivula A- ja B-rakennuksen. Näistä Koivula B on käyttökiellossa, eikä sitä enää suositella otettavaksi opetuskäyttöön.

Tuore kuntotutkimus paljastaa että kaikissa Kalannin koulun kiinteistöissä on välttämättömiä korjaustarpeita. Männäisten koulun vanhin osa, eli Koivula B on niin huonossa kunnossa että sitä ei enää suositella otettavaksi opetuskäyttöön. Muut rakennukset ovat korjattavissa, mutta kustannukset nousevat jokaisen kiinteistön kohdalla satoihin tuhansiin, jopa miljooniin euroihin.

Kalannin yläkoulun ja liikuntahallin sekä Männäisten koulun Mäntylä-, Kuusela- ja Koivula-kiinteistöissä teetettiin laaja kuntotutkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää syyt koulurakennuksissa koetuille sisäilmahaitoille.

Tutkimukset teki sisäilmatutkimuksiin erikoistunut yritys Inspector Sec Oy eli ISEC. Omassa arvioissaan yritys myös listasi havaittujen ongelmien korjauskeinot ja korjausten kustannukset. Tulokset esiteltiin opetus- ja kasvatuslautakunnan kokouksessa viime viikolla.

Kuntotutkimuksen perusviesti siis oli, että kaikissa tutkituissa rakennuksissa on korjaustarpeita. Rakennuksista löytyi riskirakenteita, piileviä mikrobivaurioita, rakenteet ovat monin osin epätiiviitä ja toimivat korvausilmareitteinä.

Lisäksi osa koulukiinteistöihin tehdyistä korjauksista ei noudata nykyisiä korjaussuosituksia. Koulurakennusten ilmanvaihtojärjestelmät ovat tyypillisesti käyttöikänsä päässä ja myös muihin lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automatiikka eli LVISA-järjestelmiin kohdistuu laajoja peruskorjaustarpeita.

Tutkimuksessa jokaiselle rakennukselle määriteltiin ne tarvittavat korjaukset, joilla kyseisen rakennuksen käyttöikää olisi mahdollista jatkaa maksimissaan yhdeksällä vuodella. Sekä toisena vaihtoehtona mitä rakennukselle tulisi tehdä ja millä kustannuksilla, jotta rakennus olisi käytettävissä vuosikymmeniä, jopa seuraavat 30 vuotta.

Kalannin alakoulu eli entinen Männäisten koulu muodostuu neljästä eri kiinteistöstä, joista kaksi on ollut pois käytöstä sisäilmaongelmien takia. Näistä uudempi, eli Mäntylä, olisi kuntotutkimuksen mukaan vielä korjattavissa opetuskäyttöön.

Pakollisten korjausten hinta-arvio on 300 000 euroa, mutta mikäli kyseinen rakennus halutaan pitää opetuskäytössä vielä vuosikymmeniä tulee tarvittaville peruskorjauksille ja opetustilojen uudistamiselle hintaa noin 900 000 euroa.

Mäntylä-rakennuksen kanssa samaa ikäluokkaa oleva Kuusela vaatii myös välttämättömiä korjauksia. Niillä estetään ilmavuodot rakenteista, parannetaan ilmanvaihto riittävälle tasolle ja poistetaan sisäiset päästölähteet.

Näiden korjausten hinta on 900 000 euroa. Jos taas tämä rakennus halutaan pitää opetuskäytössä seuraavat 30 vuotta, vaaditaan LVISA-peruskorjaus, yläpohjan, vesikaton, ulkoseinien ja alapohjan korjaus ja tämä kaikki nielee kaksi miljoonaa euroa.

Käyttökiellossa oleva Koivula B -rakennus ei siis tehtyjen tutkimusten valossa sovellu enää opetuskäyttöön. Koivula A on sen sijaan kohtuullisessa kunnossa, tosin rakennuksessa on tarvetta tiivistää rakenteita ja tehdä ilmastointiin ja vesi- ja viemärijärjestelmiin liittyviä korjauksia.

Pidemmällä aikatähtäimellä tämäkin rakennusta vaatii LVISA-peruskorjauksen. Kustannukset liikkuvat 500 000 euron ja 2 miljoonan välillä jälleen korjaustasosta ja halutusta käyttöiästä riippuen.

Kalannin yläkoulussa tulisi lähivuosina tehdä parannuksia ilmanvaihtoon, uusia rakenteita ja pintoja, korjata elementtisaumoja ja poistaa kuitulähteitä, hinta-arvio on miljoonan euron luokkaa. Rakennuksen kunnollinen peruskorjaus LVISA:n osalta ja vaurioituneiden rakenneosien korjaus maksaa 3,4 miljoonaa.

Myös urheiluhallista löytyi tarvetta korjauksiin ja rakenteiden tiivistämiseen. Rakennuksen korjaustyöt maksavat 1,2–3,1 miljoonaa euroa.

Eli mikäli Kalannin koulun toimintaa jatketaan nykyisellään ja kaikki rakennukset peruskorjataan niin, että niitä voidaan käyttää opetuskäytössä vielä vuosikymmeniä, tarvitaan koulurakennusten peruskorjauksiin yhteensä 8,3 miljoonaa euroa. Lisäksi liikuntahallin korjaukset maksavat 1,2–3,1 miljoonaa.

Pohdinnassa on myös vaihtoehto, missä Kalannin yläkoulu siirtyisi aikanaan uuteen sivistys- ja hyvinvointikeskukseen ja alakoulu mahdollisesti nykyisen yläkoulun tiloihin. Tällöin Männäisten koulun rakennuksista osaa olisi mahdollista myöhemmin hyödyntää esimerkiksi päiväkotikäytössä, toki peruskorjausten jälkeen.

Inspector Sec Oy oli saanut tehtäväkseen myös selvittää mitä kokonaan uuden, 210 oppilaan alakoulu rakentaminen Kalantiin maksaa. Koulun kustannusarvioksi saatiin 9,2 miljoonaa euroa. Väistötilat alakoulun oppilaille viideksi vuoden ajaksi merkitsisi lisäkustannusta 2,7 miljoonan euron edestä.

Opetus- ja kasvatuslautakunta merkitsi tässä kohtaa kuntotutkimusten tulokset sekä koulukiinteistöjen korjaustarpeet ja kustannukset tiedoksi.