Novida ja ammattikorkeakoulut lisäävät yhteistyötä

0
Turun AMK:ssa opiskelevat Emmi Laitonen ja Sini Kantola sekä Novidan kaksoistutkinto-opiskelun ohessa AMK-kursseja suorittava Juulia Jokinen suorittavat opintojaan Uudenkaupungin etäopiskelupiste Pointissa Novidan tiloissa.

Ammattiopisto ja lukio Novida solmi yhteistyösopimukset Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen kanssa. Yhteistyö antaa Novidan pedagogisen rehtorin Petri Lähteen mukaan ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille mahdollisuuden ottaa myös ammattikorkeakoulujen johdanto-opintoja, avoimen ammattikorkeakoulun opintoja tai tutustumisopintoja.

– Yhteistyö avaa Novidan opiskelijoille mahdollisuuden tutustua ja kokeilla opiskelua ammattikorkeakoulussa jo ammatillisten opintojen aikana ja siten antaa omakohtaista tietoa opiskelijalle omista kyvyistä ja mahdollisuuksista ammattiin valmistumisen jälkeen. Yhteistyö avaa ovet ammattikorkeakouluun, Novidan opinto-ohjaaja Pasi Junttanen kertoo.

Turun ammattikorkeakoulun rehtorin Vesa Taatilan mukaan Novidan ja ammattikorkeakoulujen toimintamalli mahdollistaa opiskelijoille aiempaa sujuvamman etenemisen kohti omaa alaansa.

– Valtaosa toisen asteen opiskelijoista harkitsee jatko-opintoja. Satakunnan ammattikorkeakoulun tarjoamissa väyläopinnoissa pääsee tutustumaan korkeakouluopintoihin. Samalla, kun nuori tai aikuinen ammattiin opiskeleva vakuuttuu jatko-opintojen mielekkyydestä, vahvistaa hän korkeakouluopinnoissa tarvittavia taitoja. Satakunnan ammattikorkeakoulun väyläopinnoissa saa lupauksen jatko-opintopaikasta, kunhan ammatillinen tutkinto tulee myös suoritetuksi. Väylä tuo motivoituneita opiskelijoita, jotka menestyvät korkeakouluopinnoissa ja pärjäävät työmarkkinoilla, toteaa Satakunnan ammattikorkeakoulun opetuksen vararehtori Timo Mattila.

Novida on mukana Seutu 1– Joustavat koulutusmallit -hankkeessa. Sen tavoitteena on seudun pito- ja vetovoiman lisääminen eriasteisen koulutuksen saatavuutta parantamalla. Novidan toiminnallisena päätavoitteena on hankkeessa luoda tehokas ammattikorkeakoulun etäopiskelupiste ja -konsepti Uudenkaupungin ja Loimaan seutukunnille.

– Ammattikorkeakouluyhteistyö edesauttaa ja tasoittaa tietä ja siirtymistä toiselta asteella ammattikorkeakouluopintoihin. Hankkeen tavoitteena on myös helpottaa korkeakouluopintojen suorittamista kotipaikkakunnalta käsin. Tässä auttavat amk-etäopiskelupisteet, Pointti Uudessakaupungissa ja Hubi Loimaalla. Amk-opintojen joustava suorittaminen on alueen vetovoimaisuutta lisäävä tekijä niin yritysten kuin myös yksittäisten henkilöiden näkökulmasta katsoen, toteavat hankevastaavat Elina Siivonen ja Jarkko Kantola.