Pohitullissa hyvät kokemukset yhteisopettajuudesta

0
Heidi Broströmin ja Mari Kauhan mielestä oppitunteja olisi mukava pitää enemmänkin yhdessä. Nykyiset luokkatilat eivät sitä mahdollista.

Heidi Broström ja Mari Kauha toimivat jo neljättä vuotta yhteisopettajina. He ovat opettaneet 6A–C-luokkaa yhdessä kolmannelta luokalta lähtien. Pohitullissa on kaikkiaan kolme kuudetta luokkaa. 6B on musiikkiluokka ja yhteistyö myös sen kanssa on tiivistä.

– Me kaikki opettajat ja 65 oppilasta tunnemme toisemme hyvin, Broström kertoo. Perinteisessä luokanopettajamallissa opettaja tuntee vain omat oppilaansa ja rinnakkaisluokan opettaja omansa.

Mari Kauha on hyvin tyytyväinen yhteisopettajuuteen.

– Luokanopettajan työ on yksinäisempää. Nyt me voimme jakaa ilot ja surut. Se vähentää työstressiä, kun voi jonkun kanssa jutella. Kun opettajalla on vaitiolovelvollisuus, luokanopettajana oppilaista ei voisi puhua edes kollegan kanssa. Nyt kuudesluokkalaiset ovat kaikki meidän omia.

Käytännössä yhteisopettajuus vaikuttaa myös oppitunteihin. Opetusryhmiä voidaan välillä sekoittaa. Se vahvistaa oppilaiden sosiaalisia taitoja, kun paras kaveri ei olekaan samassa ryhmässä. Myös työrauha on parantunut, kun porukka ympärillä välillä vaihtuu.

Sen oppilaat ovat jo huomanneet, että opettajien yhtenäinen linja silti pitää.

– Emme ole sopineet tietystä linjasta, vaan se on muodostunut luontaisesti. Meillä yhteistyö sujuu niin hyvin, että jos toinen sanoo oppilaalle jotain, toinen sanoisi samoin. Yhteisopettajuus on helppoa, kun opettajat ovat samalla aaltopituudella, Broström sanoo.

Sivistys- ja hyvinvointikeskukseen suunnitellaan erilaisia oppimistiloja. Broström ja Kauha odottavat isompia oppimistiloja, jotta tunteja voitaisiin pitää enemmänkin yhdessä.

– Nyt meillä on kuitenkin erilliset luokat ja niiden välillä fyysinen etäisyys. Yhteen luokkaan ei mahdu kuin tietty määrä oppilaita.

– Onneksi meillä on käytössä yhteinen oma käytävä, se helpottaa yhteisopettajuutta.

Yhteisopettajuus toteutuu erityisen hyvin liikuntatunneilla. Esimerkiksi kuntopiiri sujuu hyvin, kun toinen opettaja ottaa esille liikuntavälineitä ja toinen ohjeistaa oppilaita ja jakaa pareihin.

– Hiihtoputkessa toinen opettaja oli oppilaiden kanssa hiihtämässä ja toinen katsoi, että kaikki saavat välineet. Myös kaikki kiva tehdään yhdessä, kuten kevätretket, Broström kertoo.

– Onhan se turvallisuuskysymyskin, että esimerkiksi laavulla oppilaiden kanssa on useampi aikuinen, Kauha jatkaa.

Broström ja Kauha ovat hyvä esimerkki yhteisopettajuudesta.

–  Meillä molemmilla on neljä lasta, ehkä se saa ajattelemaan meidät samalla tavalla, Broström hymähtää.

– Yhteisopettajuus vaatii kuitenkin myös tahtotilaa toimia yhdessä, Kauha arvioi.

Fakta

 

Opetussuunnitelma painottaa yhteisopettajuutta

Syksyllä 2016 käyttöön otettu perusopetuksen opetussuunnitelma painottaa opettajien yhteistyötä ja yhteisopettajuutta.

Yhteisopettajuus mahdollistaa oppilaiden joustavan ryhmittelyn ja opetuksen eriyttämisen. Opettajat voivat käyttää ryhmissään eri opetusmenetelmiä ryhmän tarpeiden mukaan, mutta opettaa saman sisällön.