Puolueet listasivat vaaliteemansa ja suurimmat saavutuksensa

0

Osa paikallisista puolueista on jo julkaissut vaaliteemojaan, mutta osa vasta hahmottelee niitä. Paikallispuolueet listasivat Uudenkaupungin Sanomien pyynnöstä kuluneen vaalikauden suurimmat saavutukset sekä tärkeimmät asiat, jotka puolueen mielestä on toteutettava tulevalla valtuustokaudella.

Kuluvan vaalikauden suurimmiksi saavutuksiksi puolueet nostavat muun muassa kaupungin rakennusjärjestyksen järkeistämisen, jätehuoltoasiat, verotuksen korotuspaineiden torjumisen, maksuttoman ehkäisyn, kulttuuripuolen organisaation uudistamisen, juhannukseen saakka kestävän lasten iltapäiväkerhon sekä erityislasten pienryhmien toteuttamisen.

Liki jokainen puolue korostaa, että suurimmat saavutukset ovat yhteistyön, eivät yksittäisen puolueen toiminnan tulosta.

Tulevan valtuustokauden tärkeimpiä asioita puolueille ovat esimerkiksi sivistys- ja hyvinvointikeskuksen eli sihyn loppuunsaattaminen, Kalannin koulujen tilanteen ratkaisemisen, omaishoitajien tukemisen ja kuntakeskusten harrastusmahdollisuuksien lisäämisen.

Esiin nousevat myös teollisuuden ja työn lisääminen, kierrätyksen helpottaminen sekä päättäjien ja virkahenkilöiden roolijaon selkeyttäminen sekä toiminnan läpinäkyvyys.

Vakaata taloutta ja henkistä hyvinvointia

Pro Uudenkaupungin vaalipäällikkö Heikki Wala listaa tulevan valtuustokauden tärkeimmiksi teemoiksi ainakin vakaan talouden, taloudellisen ja henkisen hyvinvoinnin sekä hyvän työilmapiirin.

– Kuntalaisille on taattava toimivat ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Myös kaupungin asukasluku on saatava positiivisen kehityksen tielle. Pro Ugin huolenaiheena on muun muassa pienten vuokra-asuntojen riittävyys Valmet Automotiven rekrytoidessa toistuvasti lisää henkilökuntaa, Wala kuvailee.

Wala korostaa sitä, kuinka hyvässä yhteistyössä kuluva valtuustokausi on edennyt. Yksi puolue tai yhdistys ei Walan mukaan voi saavuttaa mitään merkittävää ilman yhteistyötä.

– Hyvä esimerkki yhteistyöstä on valtuuston yksimieliset päätökset sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta. Viime vuonna teimme myös tämän vuoden talousarviota täydessä yksimielisyydessä, Wala lisää.

Huomispäivän opetusta ja läpinäkyvyyttä

– Kokoomuksen linja näkyi tällä valtuustokaudella erityisesti verotuksen korotuspaineiden torjumisessa sekä uuden rakennusjärjestyksen pitkässä valmistumisprosessissa. Uusi rakennusjärjestys on pikemminkin mahdollistava kuin rajoittava, toteaa Kokoomuksen kunnallisjärjestön hallituksen puheenjohtajan Seppo Nikula .

Paikallinen kokoomus haluaa turvata mahdollisuudet kuntalaisten omille valinnoille sekä vanhus- että lapsiperhepalveluissa.

– Perusopetus ja toisen asteen opetus on toteutettava huomispäivän vaatimusten mukaisesti laadukkaana kaikille kaupungin lapsille ja nuorille, Nikula listaa.

Kokoomus haluaa myös satsata demokratian vahvistamiseen sekä toiminnan läpinäkyvyyteen ja ennustettavuuteen. Se taataan kaupungin strategian päivityksellä, jalkauttamisella ja säännöllisellä, joka vuosi toistuvalla, arvioinnilla.

– Tällöin myös päättäjien ja virkahenkilöiden roolijako selkiintyy, Nikula lisää.

Laatua varhaiskasvatukseen ja kotihoitoon

SDP:n paikallisryhmä listaa suurimmiksi kuluvan vaalikauden saavutuksiinsa erityislasten pienryhmät, kulttuuripuolen organisaation uudistamisen ja vahvistamisen, maksuttoman ehkäisyn sekä palveluista huolehtimisen.

Puolue toivoo tulevalle vaalikaudelle turvallista Uuttakaupunkia. He haluavat turvata laadukkaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen niin, että lapset saavat hyvät valmiudet elämään.

– Kaupungissa annettava toisen asteen koulutuksen on oltava sellaista, että se takaa nuorille paikan jatkokoulutuksessa tai työmarkkinoilla, Uudenkaupungin SDP:n vaalipäällikkö Jaana Vasama toteaa.

Puolue haluaa myös hyvinvoivan kaupungin, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuus varmistetaan. Myös kotihoitoa ja kotiin vietäviä palveluita on kehitettävä niin, että ikäihmiset saavat tarvitsemansa avun ja hoivan.

– Kaupungin ja paikallisten yritysten hyvä yhteistyö sekä uusien asukkaiden kotiutumisen edistäminen luo kaupunkiimme monipuolisen ja kestävän kehityksen periaatteita edistävän elinkeinorakenteen ja takaa työvoiman saamisen, Vasama kuvailee.

Yhteishenkeä ja muuttovoittoa

Paikallisten perussuomalaisten vaalipäällikkö Jari ”Java” Valkonen peräänkuuluttaa sitä, että valtuuston on kyettävä jatkossa vaatimaan valmistelijoilta vaihtoehtoja.

– Päättäjien on toimittava avoimesti ja kaupunkilaisia kuunnellen niin, että riidan sijasta kaupunkiin syntyy yhteishenki, Valkonen summaa.

Perussuomalaiset haluavat kaupungin kaavoituksella ja markkinoinnilla muuttovoittoiseksi.

– Kaupunkia on helpompi kehittää tuloja kasvattamalla kuin kuluja uudelleen jakamalla. Kaupungissa tarvitaan kokonaisvaltaiset 5–10 vuoden suunnitelmat, joissa toteutetaan se, mikä on välttämätöntä ja millä edistetään kaupungin päivittämistä 2030-luvun jälkeiseen aikaan, Valkonen lisää.

Perussuomalaiset kertovat tehneensä onnistunutta yhteistyötä valtuustossa niin vasemmiston kuin oikeistonkin kanssa.

Elinvoimaa ja koulukysymyksiä

Uudenkaupungin keskustapuolueen vaalipäällikkö Hanna Helin-Luotonen kertoo heidän tavoittelevan kuntakeskusten elinvoimaisuutta. Myös tonttitarjontaa on lisättävä, tiestöä kunnostettava ja kaavoituksen edistyttävä ja nopeuduttava.

– Sivistys- ja hyvinvointikeskus on saatettava loppuun ja Kalannin koulujen tilanne on ratkaistava. Kaupungissa on varmistettava myös erityisoppilaille toisen asteen opiskelun mahdollisuudet, Helin-Luotonen listaa.

Keskustan mukaan omaishoitajat tulisi huomioida paremmin ja lasten koulun jälkeiseen harrastustoimintaan tulisi satsata yhdessä kolmannen sektorin kanssa siten, että harrastusmahdollisuuksia olisi myös kuntakeskuksissa.

– Kaupunkiin on tultava teollisuutta, työtä ja toimeentuloa. Kierrätyksestä on tehtävä helpompaa ja haluamme esimerkiksi biotankkauspisteen kaupunkiin, Helin-Luotonen lisää.

Kuluvalla valtuustokaudella puolueen tärkein saavutus on yksimielinen päätös sihyn rakentamisesta.

– Mutta tärkeitä saavutuksia ovat myös rakennusjärjestyksen järkeistäminen sekä valtuustoaloitteesta lähtenyt lasten iltapäiväkerhon jatkuminen juhannukseen asti, Helin-Luotonen summaa.

Yhteistyötä ja kunnon tukia

Kristillisdemokraattien paikallisosaston puheenjohtaja Vesa Kiertokarin mukaan tulevalla valtuustokaudella tulisi olla heikkojen ja vähäosaisten sekä vaikeuksien kanssa kamppailevien asialla.

– Haluamme reilua yhteistyötä ja päteviä perusteluja sekä laillisia ratkaisuja pelkkien enemmistöäänestysten sijaan. Tavoitteena on esimerkiksi saada elämiseen kunnolla riittävät kunnan tuet niille, jotka elävät tukien varassa, Kierokari toteaa.

Eerik Junnila on kuluvan valtuustokauden ainoa KD:n valtuutettu. Hänen mukaansa olisi parasta, jos asioista päästäisiin yhteisymmärrykseen ilman äänestyksiä. Junnilan mukaan valtuustokauden loppu ja vaalien läheisyys ovat tuoneet valtuustotyöskentelyyn ikäviä piirteitä. Hän ei ole pitänyt tavasta, jolla valtuuston kokouksissa on saatettu joitakin virkamiehiä syytettyjen penkille.

– Myös sihy on herättänyt paljon keskustelua lehdissä ja tuntuu, että pieni vähemmistö pitää suurinta ääntä. Minusta kaikkien pitäisi asiassa hyväksyä yksimielinen äänestystulos, koska se on demokratiaa. KD:n tulee jatkossa vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen siinä, ettei unohdeta ydinperheen arvoja ja suojaa, mitä se voi antaa lapsille, Junnila summaa.

Jätehuoltoa ja turvallista oppimista

Paikallisen vasemmistoliiton kuluvan valtuustokauden tärkeimpiä saavutuksia olivat Lounais-Suomen jätehuoltoyhtiöön (LSJH) liittyminen sekä sihy-hankkeen aktiivinen eteenpäinvieminen.

– LSJH:n liittyminen oli tärkeä asia niin talouden kuin kierrätyksenkin näkökulmasta. Sihy antaa lapsille uudenlaisen oppimisympäristön. Monitoimitalo mahdollistaa monipuoliset urheilu- ja liikuntapalvelut niin urheiluseuroille kuin harrasteryhmillekin, vaaliasiamies Henna Jokinen summaa.

Vasemmistoliiton tulevan valtuustokauden tärkein tavoite on se, että kaikkien uusikaupunkilaisten peruspalvelut pysyvät laadukkaina.

– Varhaiskasvatukseen ja koulutukseen on panostettava, jotta kaikki saisivat mahdollisimman hyvät lähtökohdat elämään ja oppimiseen. Kukaan ei saisi pudota matkasta. Kalannin alakoulu on saatava turvalliseksi ja terveelliseksi mahdollisimman pian, Jokinen lisää.

Vasemmistoliitto haluaa kaupungista vetovoimaisen ja hyvän paikan asua. Lisäksi kaupunkiin on järjestettävä lisää kohtuuhintaisia asuntoja.