Soijan tähteistä monikäyttöistä biomuovia

0
Soijan jalostuksesta tähteeksi jäävä siirappimainen soijamelassi on nyt biomuovin raaka-ainetta.

Soijatehdas Nordic Soya, lämmöneristevalmistaja Finnfoam, pinnoitevalmistaja Brightplus ja Teknologian tutkimuskeskus VTT tutkivat yritysyhteistyönä soijan jalostuksen sivuvirtana syntyvän soijamelassin mahdollisuuksia tulevaisuuden raaka-aineena.

Osittain Business Finlandin rahoittama tutkimusprojekti kesti neljä vuotta ja sen lopputuloksena on prosessi, jonka avulla on mahdollista valmistaa ruoka- ja rehutuotannon sivuvirroista kompostoituvaa biomuovia. Tekniikka on ensimmäisenä maailmassa käytössä Suomessa.

Nordic Soya Oy käyttää Uudenkaupungin tehtaassaan Euroopassa viljeltyä soijaa. Sen jalostusprosessissa tähteeksi jäävää soijamelassia on käytetty tutkimuksen raaka-aineena. Kotimainen innovaatio yhdistää uudella tavalla synteettistä biologiaa, kemiaa ja materiaaliteknologiaa. Nyt Uuteenkaupunkiin rakennetaan biopolymeeritehdasta, jossa pilotoidaan biomuovin valmistusta teollisessa mittakaavassa.

– Yhteistyöprojektin tuloksena syntyneen tuotantoinnovaation avulla voimme ensimmäisenä maailmassa valmistaa soijantuotannon sivuvirroista ekologista maitohappopolymeeriä. Näin voidaan tarjota kestävämpi vaihtoehto myös sokerista ja maissista tuotetulle maitohappopolymeerille, joissa käytetään neitseellisiä raaka-aineita eli sitä viljellään biomuovin, ei ruoan tuotantoa varten, toteaa salolaisen Finnfoamin toimitusjohtaja Henri Nieminen.

Ruoaksi kelpaamaton soijamelassi on aiemmin hävitetty Nordic Soyan tehtaalla polttamalla. Biomateriaalien valmistaminen ruoantuotannon sivuvirroista parantaa myös tuotannon kannattavuutta.

Kotimaista, eettisesti kehitettyä bioraaka-aineen kehitys- ja tuotantokonseptia voidaan laajentaa jatkossa uusille markkinoille, missä soijapapua jalostetaan ruoka- ja rehutuotantoon. Soijan jalostuksen tähteistä tuotettavalla biomuovilla on työryhmän mukaan valtava potentiaali kiertotalouden skaalattavana vientituotteena.

– Globaalisti soijan tuotannosta yli jäävällä tähteillä voitaisiin tuottaa vuositasolla noin 22 miljoonaa tonnia biomuovia, työryhmä kertoo.

Finnfoam aikoo ryhtyä hyödyntämään uutta biomuovia rakennusten lämmöneristeiden tuotannossa. Niiden ekologisuutta lisää se, että lämmöneristeet toimivat myös hiilinieluina ja auttavat näin pienentämään rakennusten hiilijalanjälkeä.

Uusien biomateriaali-innovaatioiden pilotointia varten yritykset ovat aloittamassa pilottitehdashanketta Uuteenkaupunkiin Nordic Soyan tehtaan yhteyteen. Pilottitehdas rakennetaan vuosien 2021–2022 aikana. Tehdas on käytössä täydessä mittakaavassa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Fakta
Nordic Soya Oy

Se on EU:n suurin ja modernein monivaiheinen soijajalostamo.
Sen tuotantokapasiteetti on yli 240 000 tonnia soijapapua vuodessa.
Yritys tuottaa vastuullista soijarouhetta, soijaöljyä, soijaproteiinikonsentraattia ja soijamelassia sekä lämpökäsiteltyä rapsi/rypsirouhetta. Yrityksen päämarkkinat ovat rehu- ja elintarviketeollisuudessa Pohjois-Euroopassa.
Asiakkaita ovat erityisesti ekologinen kalanrehu- sekä muu elintarvike- ja teknologiateollisuus.