Yrityksiä perustettu rivakkaan tahtiin

0
Timo Räsänen toi Nooga Oy:n Ukipoliksen yhteistyökumppaniksi. Yrittäjyysneuvoja Heidi Jaakkola on innostunut uudesta kumppanuudesta.

Korona ei ole lannistanut vakkasuomalaisten yrittäjähenkeä, päinvastoin.

– Uusyrityskeskuksessa on ollut vipinää. Tammikuussa uusia yrityksiä perustettiin Vakka-Suomessa 22 ja helmikuussa 25. Uusia yrityksiä on perustettu enemmän kuin viime vuonna, yrittäjyysneuvoja Heidi Jaakkola Ukipoliksesta kertoo.

Viime vuonna Vakka-Suomeen perustettiin tammikuussa 10 yritystä ja helmikuussa 14. Uusien yritysten määrä on siis kasvanut merkittävästi.

Tänä vuonna perustetuista yrityksistä Uuteenkaupunkiin sijoittui 26, Laitilaan 10, Pyhärantaan neljä, Taivassaloon kuusi ja Vehmaalle yksi. Luvut on poimittu Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tiedoista.

– Eli luvuissa ovat mukana kaikki, eivät ainoastaan uusyrityskeskuksen asiakkaat, Jaakkola korostaa.

Jaakkola on pohtinut, miksi uusia yrityksiä perustetaan nyt korona-aikana enemmän kuin normaalisti.

– Saattaa olla, että jos on harkinnut oman yrityksen perustamista ja joutunut sitten vaikka lomautetuksi, päätös yrityksen perustamisesta on vahvistunut.

Uudet yritykset edustavat metallialaa, hyvinvointialaa ja palvelualoja. Sen sijaan esimerkiksi it-alan tai biotalouden uusia yrityksiä Vakka-Suomeen ei ole syntynyt.

Jaakkolan mukaan uusien yritysten lisäksi myös jo toiminnassa olevat yritykset ovat olleet Ukipolikseen yhteydessä.

– Investointihalukkuutta on ilmassa. Metallipajayritykset tekevät kone- ja laitehankintoja. Tavoitteena on energia- ja resurssitehokkuus.

Ukipolis on kehittänyt erityisesti digitaalisia palveluitaan. Verkossa vastaa esimerkiksi chat-robotti, joka ohjaa oikean tiedon äärelle. Lisäksi Ukipolis on ottanut käyttöön Ideanapin, jolla voi testata matalalla kynnyksellä omaa yritysideaansa.

– Jos esimerkiksi miettii tietyn alan yritystä, Ideanappi voi antaa pika-analyysin, onko juuri sen alan yrityksiä alueella paljon, Jaakkola sanoo.

– Ideanappi ei korvaa neuvontatapaamista, mutta sen avulla voi saada jonkinlaisen kuvan tilanteesta.

Ideanappi vastaa verkossa 24/7, eli heti kun yritysidean saanut haluaa testata ideaansa.

Uusille yrittäjille järjestetään torstaina 8.4. Aloittavan yrityksen taloushallinto -koulutus Teamsin välityksellä. Koulutuksen järjestävät Ukipolis ja Nooga Consulting Oy. Kouluttajana toimii liikkeenjohdon konsultti Ville Hautala.

Koulutuksesta peritään pieni osallistumismaksu ja siihen pitää ilmoittautua viimeistään tiistaina 6.4.

– Taloushallinnon on täytettävä lakisääteiset velvoitteet, mutta kun se rakennetaan alusta alkaen digitaalisesti ja uusia järjestelmiä käyttäen, yrittäjä saa myös ajantasaista liiketoimintaa ohjaavaa tietoa, jonka pohjalta voi tehdä päätöksiä, myyntijohtaja Timo Räsänen Nooga Oy:sta sanoo. Hän vakuuttaa, että kun yrittäjä tietää tarkalleen, missä mennään, hän voi välttää mahdolliset karikot.

Räsänen asuu Uudessakaupungissa ja on siksi erityisen tyytyväinen, että Vakka-Suomeen syntyy uusia yrityksiä.

– On hienoa, että elinkeinorakenne laajenee alueellamme. On helpompi saada lapsiperheitä muuttamaan tänne, jos molemmille vanhemmille löytyy mieluisa työpaikka.