Autotehtaan yhteyteen rakennetaan lisää tuotanto- ja pysäköintitilaa

0

Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta myönsi Valmet Automotivelle luvan rakentaa lisää tuotanto- ja pysäköintitiloja Uudenkaupungin autotehtaan yhteyteen.
Yhtiön tarkoituksena on rakentaa uutta tuotanto- ja varastotilaa 14 000 neliötä ja pysäköintitilaa noin 65 000 neliömetrin verran.

Rakentamiseen tarvittiin lautakunnan myöntämä poikkeus sillä rakentaminen sijoittuu kaavassa istutusalueeksi merkitylle alueelle. Käytännössä viheralueelle tullaan tekemään avohakkuu. Alueella on vireillä kaavamuutos, joka tukee poikkeamishakemuksen mukaista rakentamista.

Istutusalueelle rakentamista perustellaan yhtiön taholta tuotannon voimakkaalla kasvulla, jonka johdosta tuotanto- ja varastotiloja on välttämätöntä laajentaa. Rakennushankkeen yhteydessä nykyisen itäpuolen koeajoradan tullaan siirtämään länsipuolen koeajoradalle, jota tullaan tulevaisuudessa laajentamaan. Itäisen koeajoradan lopettaminen rauhoittaa osaltaan lähistöllä olevaa omakotiasumista.

Lisäksi tavoitteena on avata Raumantieltä uusi liittymä tehdasalueelle, mikä osaltaan parantaisi sisäisen liikenteen turvallisuutta ja helpottaisi työntekijöiden kulkua pysäköintialueen ja tuotantotilojen välillä.