Etuusviidakossa tarvitaan usein kuntoutusohjausta

0
Kuntoutusohjaaja Kirsi Paanasen työhuone löytyy uudesta terveyskeskuksesta eli vanhan A-sairaalan kunnostetuista tiloista.

Viime marraskuussa Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen terapiapalveluissa aloitti työnsä kuntoutusohjaaja Kirsi Paananen.

– Kuntoutusohjausta ei aiemmin ole ollut tarjolla U-soten asiakkaille, mutta jo näin puolen vuoden kokemuksella voin todeta että työlle on tarvetta. Erityisesti ihmiset tarvitsevat apua eri viranomaistahojen kanssa. Esimerkiksi kuntoutukseen liittyvä tukiviidakko on varsin runsas ja sekava ja asioiden selvittely vie usein aikaa, kuvaili Kirsi Paananen.

Vaikka nimikkeestä voisi virheellisesti kuvitella, kuntoutusohjaaja ei siis tarjoa apua fyysiseen tai psyykkiseen kuntoutumiseen, vaan hän tukee, neuvoo ja ohjaa kuntoutujaa ja hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa. Kuntoutusohjaaja toimii myös yhteistyössä organisaation muiden toimintayksiköiden kanssa.

– Asiakkaat tulevat usein niin että lääkäri, tai joku toinen terapiapalveluissa työskentelevä ammattilainen lähettää heidät luokseni keskustelemaan. Mutta asukkaat voivat olla minuun yhteydessä myös suoraan silloin kun he itse tai heidän läheisensä tarvitsee kuntoutukseen liittyvää apua tai neuvontaa.

– Lähetettä ei siis tarvita, ja kuntoutusohjaus on käyttäjälleen maksutonta, selvitti Paananen.

Joskus asiat saadaan selvitettyä puhelimitse, joskus taas tarvitaan useampi tapaaminen.

Kuntoutusohjauksessa arvioidaan asiakkaan toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa hänen omissa arjen toimintaympäristöissään, huomioiden myös hänen mahdollisuudet osallistua yhteiskunnallisiin ja vapaa-ajan toimintoihin.

– Arvioinnin avulla selvitetään palveluiden tarvetta. Kuntoutusohjaukseen voi kuulua asiakkaan tarpeen mukaan koulutus- ja työmahdollisuuksien sekä niihin liittyvien kuntoutustoimenpiteiden ja kuntoutuksenaikaisten etuuksien kartoittamista sekä työnohjausta tai työhönvalmennusta työelämään pääsemisen tai -paluun tukemiseksi, Paananen listasi.

Hän muistutti, että yksi tärkeä osa paranemisprosessia on ihmisen henkinen jaksaminen. On helpompi keskittyä tervehtymiseen, kun ei alati tarvitse huolehtia esimerkiksi etuuksien oikeasta ja oikea-aikaisesta hakemisesta.

Kuntoutusohjaaja toimii osaltaan myös muiden terveydenhuollon ammattilaisten työn tukena.

– Näin esimerkiksi lääkärin vastaanotolla voidaan keskittyä siihen työhön, mihin lääkäri on koulutettu, kun minä olen ottamassa tarvittaessa koppia asiakkaan kuntoutusohjauksesta, totesi Kirsi Paananen.

Koska Kirsi Paananen on U-soten ensimmäinen kuntoutusohjaaja, on luonnollista että hänen toimenkuvansa herättää kysymyksiä.

– Mietin mikä olisi mukava tapa tuoda esille kuntoutusohjausta ja koska minulle kuuluu myös veteraanikuntoutus, päätin tehdä jotain paikallisten veteraanien iloksi. Ensi viikolla vietetään kansallista veteraanipäivää, joten siinäkin mielessä aihe on ajankohtainen, kertoi Paananen.

Hän sai ideaan mukaan Pajalan toimintakeskuksen ja näin syntyi sotaveteraanien korttikampanja.

– Vapaaehtoiset Pajalan toimintakeskuksen asiakkaat ovat askarrelleet kortteja, joihin on liitetty mukaan joku runo tai tervehdys ja nämä kortit on saatekirjelmän kera lähetetty kuntoutuksessa mukana oleville, reilulle viidelletoista sotaveteraanille.

– Oli hienoa, miten innolla ideani otettiin vastaan Pajalan toimintakeskuksen asiakkaiden parissa. Ja on aina kaikin puolin tyydyttävää se, että voi tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa jonkun kolmannen osapuolen ilahduttamiseksi. Näissä yhteistyökuvioissa kaikki voittavat, kiitteli kuntoutusohjaaja Kirsi Paananen.