Hallitus käytti itseoikaisua ja käsitteli kokousasiat uudelleen

0

Uudenkaupungin kaupunginhallitus piti tiistaina ylimääräisen kokouksen. Asialista oli tismalleen sama kuin maaliskuun lopun eli 29.3. kokouksessa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaana Reijonsaari-Korsman (sd.) kutsui ylimääräisen kokouksen koolle ja kaupunginhallitus päätti käyttää mahdollisuutta aiemman kokouksen itseoikaisuun ja teki päätökset uudestaan.

Kuntalaissa todetaan, että jos on olemassa epäily, jonka perusteella kokoukseen olisi osallistunut ulkopuolinen henkilö, kokous tulisi keskeyttää ja asiat pitäisi käsitellä uudestaan.

Maaliskuun lopun kaupunginhallituksen kokouksessa valtuutettu Merja Kosken (sd.) kanssa suljettua kokousta oli ilmeisesti seuraamassa ulkopuolinen henkilö.

Hallintolain mukaan päätöksen tehneellä viranomaisella on mahdollisuus oikaista asian käsittelyssä tapahtunut menettelyvirhe ja ratkaista asia uudelleen. Ilman itseoikaisua kaupunginhallituksen 29. maaliskuuta tekemät päätökset olisivat saaneet lainvoiman, jos niistä ei olisi tehty oikaisuvaatimusta muutoksenhakuajan kuluessa.

Tiistaina kokoontunut ylimääräinen kaupunginhallitus päätti maaliskuun lopun kokouksen asioista samalla tavoin kuin aikaisemminkin. Lisäksi jokaisen pykälän loppuun kirjattiin, että kaupunginhallitus toteaa, että päätöstä ei korjattu asianomaisen vahingoksi.

Itseoikaisulla käsittelyyn otettu päätös voidaan siis korjata asianomaisen eduksi tai vahingoksi, mutta päätöksen korjaaminen asianomaisen vahingoksi tarkoittaisi sitä, että siihen tarvittaisiin asianomaisen lupa. Päätöksiä ei kuitenkaan muutettu, joten lupaakaan ei tarvittu.

Asialistalla ylimääräisessä kokouksessa oli myös torin esiintymislavan urakoitsijan valinta ja toteuttamislupa. Tähän liittyen kaupunginhallitus katsoi lisäksi, että maanantaina kokoontuvan Uudenkaupungin kaupunginvaltuuston on vielä syytä päättää siitä, mistä muista investointikohteista torin esiintymislavan tarvitsema lisärahoitus otetaan.