Hanke tukemaan rakennusalan kilpailukykyä

0
Uudessakaupungissa on ja on tulossa isoja rakennusprojekteja joihin toivotaan myös paikallisten yritysten osallistuvan..

Uudessakaupungissa käynnistetään hanke rakennusalan yritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi. Päätavoitteena on koulutuksen ja tiivistyvän yhteistyön avulla kehittää Uudenkaupungin alueen rakennusalan yrityksiä ja sitä kautta tuoda elinvoimaa ja työpaikkoja seudulle. Hanke toteutetaan osana Uudenkaupungin elinkeinotoimintaa.

– Uudenkaupungin alueella on paljon rakennusalan pk-yrityksiä, jotka tarjoavat palveluitaan rakennusliikkeille ja muihin rakennusprojekteihin. Jo nyt osa yrityksistä tekee yhteistyötä, mutta jatkossa ne voisivat yhteistyössä tarjota monipuolisemmin ja laajemmin palvelujaan suuriin rakennusprojekteihin, selvitti Uudenkaupungin elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen.

– Alueella on isoja rakennushankkeita, jotka tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kehittää yhteistyötä, lisäsi Heinonen.

Hankehallinnoinnista vastaa Ukipolis Oy.

– Olemme tätä RaKsalla -hanketta varten rekrytoineet hankepäällikön, joka tulee toimimaan hankkeessa tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien, oppilaitosten ja rakennusalan yritysten kanssa, kuvaili Ukipoliksen toimitusjohtaja Katariina Torvinen.

Hankepäällikönä toimii Toni Vikama.

– Rakennusteollisuus ja rakentaminen kehittyvät koko ajan. Tarjouskilpailut, hankintakäytännöt ja laatuvaatimukset voivat olla monimutkaisia ja vaikeita hallita pienyrittäjille. Rakennusprojekteissa on perusvaatimuksia, mutta uusia vaatimuksia tulee koko ajan, joihin myös pienemmät yritykset haluaisivat ja heidän olisi hyvä perehtyä. Muun muassa näihin asioihin on hankkeessa tarkoitus syventyä, tiivisti Vikama hankkeen sisältöä.

Rahoittajana toimii Leader Ravakka ry.

– Alkuun kartoitamme seudun rakennusalan ja rakennusteollisuuteen palveluja tuottavat yritykset ja lähitulevaisuuden rakennus- ja infraprojektit. Tämän jälkeen kartoitamme yritysten kehitystarpeet, joiden avulla tarkentuvat yrityksille järjestettävät ilmaiset koulutus- ja verkostoitumistilaisuudet, kertoi projektipäällikkö Toni Vikama.