Kaavamuutos mahdollistaa autotehtaan rakennusten laajentamisen

0
Autotehtaan tontin etelälaidalta louhitaan parhaillaan pois laajaa kallioaluetta. Kaavamuutoksella tarkastellaan alueen tulevaa käyttöä.

Valmet Automotive Oy hakee muutosta nykyiseen kaavaan, jotta Uudenkaupungin autotehtaan tehdasrakennuksia olisi mahdollista laajentaa. Tarve kaavamuutokselle on tullut esille kaupungin ja yhtiön välisissä neuvotteluissa.

Kaavamuutosta tarvitaan, jotta tehdasrakennuksia voidaan laajentaa Raumantien suuntaan. Lisäksi on tarvetta tutkia liikenneyhteyksien toimivuutta tehdasalueelta Raumantien suuntaan. Valmet Automotive omistaa itse kyseisen tontin.

Uudenkaupungin yleiskaavassa vuodelta 1994 alue on osoitettu käyttötarkoitukseltaan teollisuus- ja varastointialueeksi. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tarkentaa nykyistä asemakaavaa.

Uudenkaupungin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan maanantaina että kyseinen asemakaavan muutos voidaan käynnistää ja osallisia kuullaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. Kaavamuutosluonnos on tarkoitus saada nähtäville jo tulevana kesänä, niin että ehdotus voidaan esitellä syksyllä ja kaavamuutos vahvistaa kaupunginvaltuustossa ensi talven aikana.

Valmet Automotiven taholta ei tässä vaiheessa haluttu kommentoida sitä miksi autotehdasrakennuksia on tarpeen laajentaa.

Kyseessä oleva kaava-alue rajautuu lännessä Raumantiehen, pohjoisessa Ruonanperäntien asutukseen, idässä metsäalueeseen ja etelässä Autonrakentajantiehen.