Kalannin yläkoulu kunnostetaan viideksi vuodeksi – Männäisten koulun oppilaille väistötilaparakit

0
Kalannin Männäisten alakoulun oppilaille, varhaiskasvatukselle ja henkilöstölle hankitaan väistötilaparakit.

Kalannin yläkoulu kunnostetaan vielä viideksi vuodeksi. Kalannin Männäisten alakoulun oppilaille, varhaiskasvatukselle ja henkilöstölle hankitaan väistötilaparakit. Niitä on tarkoitus käyttää ainakin seuraavat kolme vuotta, mutta hankintaan on kahden vuoden lisäoptio. Kustannusarvio yläkoulun kunnostamiseen sekä väistötilojen hankkimiselle on hieman vajaat neljä miljoonaa euroa.

Väistötilaparakit sijoitetaan Kalannin yläkoulun yhteyteen, koska silloin on mahdollista hyödyntää myös yläkoulun jakelukeittiötä, ruokalaa ja liikuntahallia sekä ulkoliikuntapaikkaa. Varhaiskasvatukselle ja alakoululaisille rakennetaan yläkoulun piha-alueelle oma alue.

Päätökset asiasta teki tiistaina kokoontunut Uudenkaupungin tekninen lautakunta. Samalla lautakunta totesi, että Kalannin alakoulun korjaustapa ja mahdollisen uudisrakennuksen sijoituspaikka päätetään myöhemmin tarkemman suunnittelun jälkeen. Samalla päätetään myös nykyisen Kalannin yläkoulun ja liikuntasalin korjaustavasta ja -ajankohdasta.

Kaupungin tämän vuoden talousarviossa on varattu Kalannin koulun kunnostukseen rahaa 200 000 euroa ja Männäisten koulun kunnostuksille 650 000 euroa. Lisäksi tarvitaan lisärahoitus väistötilojen hankinnalle.

Kaupungin teknisen johtajan Jari Nikkarin mukaan Kalannin yläkoulun korjaukset on mahdollista rahoittaa näillä Männäisten koulun kunnostukseen varatuilla rahoilla. Väistötilojen lisämäärärahan tarve kuluvalle vuodelle on noin 800 000 euroa tilavuokrineen ja pohjanrakennus- ja pihatöineen sekä liikennejärjestelyineen.

– Kaupungin budjetissa on lisäksi sitouduttava siihen, että 2022–2025 suunnitelmakaudella on osoitettu määräraha väistötilojen vuokraamisen kustannuksiin, Nikkari lisäsi.

Tekninen lautakunta esittää Uudenkaupungin kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy esitetyt toimenpiteet. Samalla lautakunta esittää, että kaupunginhallitus esittäisi kaupunginvaltuustolle 800 000 euron lisämäärärahaesitystä väistötilojen rakentamiseen.

Kalannin kouluissa ongelmia jo pitkään

Kalannin ala- ja yläkoulun sisäilma on ollut huonoa jo useamman vuoden ajan. Kaupunki on teettänyt korjauksia sekä alakoulun että yläkoulun tiloihin. Tiloihin on asennettu sisäilmapuhdistimia, mutta henkilökunnan palautteiden mukaan terveellistä ja sisäilmaltaan puhdasta työympäristöä ei ole saavutettu.

Kaupungin tekninen toimi tilasi Inspector Sec Oy:ltä viime syksynä kaikkien Kalannin koulujen rakennusten kuntotutkimukset. Sama yritys antoi lausunnot tutkimustuloksista sekä ehdotuksia korjaustavoista. Tutkimuksista selvisi, että Kalannin koulutilat vaativat sisäilmaongelmien poistamiseksi merkittäviä rakenteellisia korjauksia sekä LVI-korjauksia.

Tekninen toimi ja kaupunkisuunnittelu laativat tutkimustulosten johdosta viisi eri vaihtoehtoista kustannusarviota. Lisäksi Arkkitehtitoimisto Ark´Aboa Oy:n arkkitehti Pia Helin arvioi eri korjausvaihtoehtojen lisäksi Kalannin alakoulun uudisrakentamisen kustannukset.

Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti maaliskuun lopun kokouksessaan, että Kalannin yläkoulu siirretään Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskukseen (sihy). Samalla opetus- ja kasvatuslautakunta päätti muuttaa Kalannin oppilaaksiottoaluetta siten, että Kalannin alueella asuvat yläkoululaiset siirtyvät uusien sihy-tilojen valmistuttua opiskelemaan Uudenkaupungin yhtenäiskouluun.

Yläkoulun siirto sihy-keskukseen mahdollistaa Kalantiin vain yhden koulukiinteistön käytön. Tulevaisuuden alakoulun sijoituspaikka voi olla joko nykyinen Männäisten alakoulun kiinteistö tai nykyisen yläkoulun paikka. Nykyisen yläkoulun paikkaa puoltaa rakennuksen parempi kunto ja sen yhteydessä oleva iso liikuntahalli ja uusi ulkoliikuntapaikka.

– Pelkän alakoulun jäätyä Kalantiin on luontevaa ja taloudellisesti perusteltua siirtyä yhden koulukiinteistön malliin. Kalannin yläkoulu on kunnoltaan ja toimintaympäristöltään parempi ja toimivampi kuin nykyisen alakoulun useaan eri rakennukseen sijoittuvat toimitilat. Onkin perusteltua siirtää alakoulu yläkoulun tiloihin joko niin, että yläkoulu perusparannetaan aikana, jolloin alakoulu on vielä väistötiloissa tai yläkoulun paikalle suunnitellaan ja rakennetaan optimaalisen kokoinen, nykyaikaiset opetussuunnitelmat täyttävä uudisrakennus, kaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari toteaa teknisen lautakunnan esittelytekstissä.

Kalannin koulun henkilökunta lähetti aiemmin tänä vuonna Nikkarille kirjeen, jossa he toteavat muun muassa sen, että koulun henkilökunta ja oppilaat ovat jo usean vuoden ajan joutuneet työskentelemään tiloissa, jotka eivät ole turvallisia tai terveitä. Tilojen puutteellisuuden vuoksi opettajat eivät ole kyenneet noudattamaan opetussuunnitelmaa ja tätä on jatkunut jo useamman vuoden ajan. Henkilökunta ja oppilaat ovat altistuneet sisäilmaongelmille ja oireilleet monin eri tavoin. Henkilökuntaan kuuluvat joutuvat käyttämään paljon lääkkeitä pystyäkseen käymään töissä.

Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon terveystarkastaja Aleksi Kaapola on lisäksi lähettänyt tekniselle lautakunnalle selvityspyynnön. Siinä todetaan muun muassa, että Kalannin Männäisten alakoulua ei tulisi enää ensi syyslukukaudella ottaa koulukäyttöön, ainakaan ilman mittavia korjaustoimia. Hän pyytää kaupungilta selvitystä, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy Kalannin alakoulun Kuusela -rakennuksen terveyshaitan poistamiseksi ja tilojen käyttäjien turvaamiseksi. Selvitys on toimitettava Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollolle kesäkuun puoliväliin mennessä.