Kaupunginhallituksen kokouksessa oli läsnä ulkopuolinen – Koskelta vaaditaan selitystä

0
Merja Koski (sd.)

Uudenkaupungin kaupunginhallitus järjesti torstaina ylimääräisen kokouksen. Esityslistalla oli vain yksi asia: kaupunginhallituksen jäsenen, Merja Kosken (sd.), toiminta kokouksessa 29.3.

Kaupunginhallitus piti 29.3. kokouksen sähköisenä etäkokouksena, kuten korona-aikana on muutenkin toimittu.
Kokouksen aikana kävi ilmi, että kaupunginhallituksen jäsenen Merja Kosken (sd.) kanssa samassa tilassa kokousta seurasi ja kommentoi ulkopuolinen henkilö. Ulkopuolisen henkilön tunnistivat muut kokouksessa läsnä olleet henkilöt.

Kaupunginhallituksen jäsenille jäi peruste epäillä, että Kosken toiminta kokouksessa rikkoi kokouksen luottamuksellisuutta.

Kaupunginhallitus kokoontui eilen, torstaina, ylimääräiseen kokoukseen pohtimaan, miten asiaan pitäisi reagoida.  Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti pyytää Merja Koskelta selityksen koskien hänen toimintaansa kaupunginhallituksen kokouksessa 29.3.2021.
Selitystä pyydetään, jotta kaupunginhallitus voi päättää, ilmoittaako kaupunginhallitus asiasta valtuustolle. Valtuustolla on valtuudet päättää jatkotoimenpiteistä. Selitystä pyydetään 30.4.2021 mennessä. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Kaupunginhallituksen kokoukset ovat suljettuja. Niihin voivat osallistua vain tehtävään valitut luottamusmiehet sekä asianosaiset virkamiehet.

Merja Koski ei ollut läsnä kaupunginhallituksen ylimääräisessä kokouksessa, jossa häntä koskevasta kokousasiasta päätettiin.

 

Kuntaliitto: Kokous julkinen vain erillisellä päätöksellä

Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei valtuusto muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä.

Sen sijaan kunnan muiden toimielinten kokoukset ovat suljettuja, ellei toimielin päätä pitää kokoustaan julkisena. Julkisen kokouksen pitäminen tai jonkun asian julkinen käsittely on toimielimen harkinnassa.