Kolmen aloitteen valtuustoilta: kotihoidon kuntalisää, vauvarahaa ja erityistä tukea opiskelijoille

0

Maanantain kaupunginvaltuustossa tehtiin kolme valtuustoaloitetta. Mauri Kontun esittämässä keskustan valtuustoryhmän aloitteessa esitettiin, että kaupungissa otettaisiin käyttöön kotihoidon kuntalisä.

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Uudenkaupungin kaupunki varaa ensi vuoden talousarvioon 200 000 euroa lasten kotihoidontuen kuntalisän maksamista varten ja sitä toteutetaan myös koko seuraavana strategiakautena.

Kuntalisän maksaminen olisi yksi uusi keino, jolla saataisiin nuoria ja lapsiperheitä muuttamaan kaupunkiin. Kotihoidon kuntalisää maksetaan kotiin jäävälle vanhemmalle normaalin kotihoidon tuen lisäksi. Keskimäärin kuntalisän suuruus on noin 300 euroa kuukaudessa, mutta sen suuruuden määrittää muun muassa lapsien määrä ja hoitoaika.

Keskustan valtuustoryhmä muistuttaa, että lasten kotihoidon tuki on vaihtoehto pienten lasten päivähoidolle ja kuntalisä tekisi kotihoidosta varteenotettavamman vaihtoehdon lapsiperheille.

Olli Laivo esitteli toisen keskustan valtuustoryhmän aloitteen, jossa pyydettiin kaupunkia selvittämään ammattiopiston Spesian mahdollisuuksia siihen, että se olisi entistä enemmän mukana kaupungin vaativan erityisen tuen varassa olevien opiskelijoiden opintojen järjestämisessä.

Yhteistyö Uudessakaupungissa jo toimivan Spesian ja Novidan välillä olisi ratkaisevassa roolissa ja kaupunki voisi omilla toimillaan luoda ja tiivistää sitä yhteistyötä. Laivo toteaa, että erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on koko ajan kasvamassa Uudessakaupungissa. Kaupungissa pitäisikin kiinnittää huomiota peruskoulun jälkeiseen erityisopetukseen ja siellä etenkin vaativan erityisen tuen varassa olevien opiskelijoiden jatkomahdollisuuksiin.

Oppivelvollisuusikä on nousemassa 18-vuoteen, joten asuinkunnan vastuu toisen asteen opiskelijoista kasvaa. Novidalla ei ole tällä hetkellä mahdollista toteuttaa vaativan erityisen tuen ammatillista koulutusta, vaan koulutuspaikkaa haetaan esimerkiksi Turussa. Jos koulutusta kyettäisiin järjestämään Uudessakaupungissa, voisivat opiskelijat jatkaa kotona asumista ja koulumatkat lyhenisivät.

Matti Ankelo esitteli Pro Uki -valtuustoryhmän aloitteen, jossa ehdotettiin, että Uusikaupunki tukisi syntyvyyttä maksamassa täällä kirjoilla oleville perheille lapsen syntyessä synnytyskulut ja 500 euron vauvarahan lastan kohden. Vauvarahaa maksetaan vielä toiset ja kolmannet 500 euroa siinä vaiheessa, kun lapsi täyttää yhden ja kaksi vuotta. Kaikkiaan kustannuksia tulisi 1500 euroa lasta kohden ja lisäksi synnytyskulut.

Kaupungin strategiassa tavoitellaan asukasluvun kasvua ja Pro Uki katsoo, että tavoitteiden saavuttamiseksi lapsiperheitä ja vanhemmuutta on tuettava kaikin tavoin. Useammalle vuodelle ajoittuva tuki kannustaa perheitä asumaan kaupungissa pidempään kuin kertaluonteinen vauvaraha.