Oikeus ei punnitse mielipiteitä

0

Turun hallinto-oikeus on kumonnut kaikki Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskukseen liittyvät valitukset. Viimeiset ratkaisunsa hallinto-oikeus antoi eilen. Valtuuston asemakaavapäätöksestä oli valittanut neljä yksityishenkilöä ja yksi asunto-osakeyhtiö. Hallinto-oikeus hylkäsi ne ja totesi, että sihyn asemakaava on lainmukainen.

Oikeuden perusteluista voi päätellä, että hallinto-oikeus on perehtynyt hankkeeseen ja siihen liittyvään päätösprosessiin hyvinkin tarkkaan. Viikaistenmäellä tehtiin jopa katselmus, jotta hallinto-oikeus myös näki, mistä on päättämässä. Hallinto-oikeus toteaakin, että katselmushavaintojen mukaan läheinen empirepuutalojen alue on otettu kaavaratkaisussa riittävän hyvin huomioon. Hallinto-oikeus ei nähnyt myöskään Viikaistenmäen koulurakennuksilla olevan sellaista historiallista arvoa, jonka vuoksi rakennukset olisi suojeltava kaavassa.

Valtuusto on tehnyt ratkaisut yksimielisesti.

Turun hallinto-oikeus korostaa päätöksessään, että hallinto-oikeuden toimivaltaan kuuluu ainoastaan valtuuston kaavapäätöksen laillisuuden arvioiminen. Hallinto-oikeus ei voi kumota tai muuttaa kaavapäätöstä pelkästään tarkoituksenmukaisuusharkintaan liittyvillä perusteilla. Hallinto-oikeus puntaroi vain laillisuutta, ei mielipiteitä.

Hallinto-oikeuden päätös antaa vahvan viestin, että valitustie on käyty nyt loppuun. Periaatteessa valitusrumbaa voi jatkaa anomalla valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, mutta se tuskin enää johtaisi mihinkään.

Valittajat ovat olleet myöhässä. Ne seikat, joita viimeisen neljän vuoden aikana on tuotu esille, olisi pitänyt käsitellä jo aiemmin kaupungin omassa päätöksentekoprosessissa. Jos yksikin valituksen tehneistä olisi valittu valtuustoon vuonna 2017, ehkä sihy-ratkaisu olisi ollut toisenlainen. Tai sitten ei.

Nykyinen valtuusto on tehnyt ratkaisut yksimielisesti.

Teija Uitto