Pentti ja Anne Siivosen esinekokoelma

0

Pentti ja Anne Siivosen laaja, kansatieteellisesti, alueellisesti ja kulttuurihistoriallisesti edustava esinekokoelma on syntynyt yli neljän vuosikymmenen pitkäjänteisen keruutyön tuloksena.

Laaja kokoelma edustaa erinomaisella tavalla Vakka-Suomen alueen esinekulttuuria painottuen erityisesti kansantieteelliseen esineistöön. Kokoelman edustavuus ja merkitys ei kuitenkaan rajoitu vain Vakka-Suomen alueeseen, kokoelma on myös valtakunnallisesti tasokas ja kattava.

Esineistön määrä jo sinänsä on valtava. Kokoelma käsittää pitkälti yli 10 000 esinettä. Ainutlaatuiseksi kokoelman tekee sen sisältämä tarinoiden ja tiedon määrä, joka tukee alueen yhteisöllisyyttä ja antaa mahdollisuuden esinekulttuurin avulla hahmottaa alueen elinkeinoelämän ja asutuksen menneisyyttä ja kehitystä.

Näin tasokasta ja kansatieteellisesti merkittävää talonpoikaisesineistöä ei juuri enää löydy – eikä missään tapauksessa tässä laajuudessa ja edustavuudessa. Olisi erittäin suotavaa, että Siivosten hienot kokoelmat tavalla tai toisella saatettaisiin suuren yleisön nähtäville ja tavoitettaviksi. Kokoelma antaa myös tutkimuksellisesti mahdollisuuden laajaan yhteistyöhön alueen yliopistojen ja tutkijoiden kanssa. Näin alueen menneisyyttä voitaisiin valottaa myös tutkimuksellisin keinoin.

Osa kokoelmista on jo nyt museaalisesti luetteloitu ja tätä työtä tulisi ehdottomasti voida jatkaa. Kokoelmat sisältävät erinomaisen otoksen Vakka-Suomesta peräisin olevia talonpoikaisia käsityötaidon mestariteoksia; juustomuotteja, vakkoja ja monia muita esinetyyppejä, jotka esittelevät alueen korkeatasoista talonpoikaista esinekulttuuria ja elinkeinoelämää.

Siivosten kokoelma sisältää myös hyvin laajan ja merkittävän lasikokoelman, joka jo yksinkin riittäisi vaativaankin esille saattamiseen. Lukkokokoelma ja posliinikokoelma sisältyvät myös Siivosten kokoelmiin ja myös nämä esineryhmät täyttävät kaikkein korkeimmat vaatimukset. Samoin erityisen hieno, satoja esineitä käsittävä hopeakokoelma, jossa Uudenkaupungin hopeaseppämestarit ovat hyvin edustettuina, mukana on noin 150 Uudenkaupungin hopeaseppien leimaamaa esinettä. Kokoelma sisältää myös satoja korkeatasoisia kupariesineitä, jotka ovat hieno lisä alueen kulttuuritutkimukselle ja erinomainen tutustumiskohde yleisölle.

Nämä esineryhmät ovat vain osa Siivosten laajasta kokoelmasta, johon kuuluu myös merkittäviä taideteoksia. Siivosten kokoelmista on tehty useita tasokkaita kirjoja maamme parhaiden antiikki- ja esineasiantuntijoiden toimesta, esimerkiksi Vakka-Suomessa – koko kansan kupari ja Talonpoikainen talo kertoo.

Siivoset ovat ansaitusti saaneet asiantuntijoilta runsaasti huomiota ja tunnustusta kokoelmilleen.

Siivoset ovat vuosia itse esitelleet kokoelmiaan suurelle yleisölle omistamallaan Mattilan talonpoikaistilalla, jossa talonpoikaiset esineet ovat päässeet hyvin oikeuksiinsa. Kävijämäärät ovat kasvaneet kesä kesältä. Yleisö on ollut kiinnostunut, kävijöitä on ollut jopa 20 000 kesää kohden, mikä on pienen, syrjäisen paikkakunnan kohteelle erittäin suuri määrä.

Mattilan tila jo sinänsä on huolella vaalittu ja kunnostettu nähtävyys sekä se suotta edustanut Suomea Europa Nostra -kilpailussa.

Olisi ikävää, jos Siivosten hieno kokoelma hajoaisi tai menetettäisiin, eivätkä alueen ihmiset, joiden historiasta se pääasiassa kertoo, voisi koskaan kokoelmaan tutustua.

Yhdentyvässä ja globaalissa Euroopassa tulisi myös oman kulttuurin ja omien juurien esittely säilyttää yhtenä painopistealueena kertomassa alueen erityispiirteistä ja siitä, keitä me olemme.

Ilse Juntikka

Pohjois-Pohjanmaan museon johtaja, emerita