Sihy etenee kahden kärjen suunnitelmalla

0
Näkymä tulevan sivistys- ja hyvinvointikeskus sihyn taito- ja taideaineiden aulasta

Sivistys- ja hyvinvointikeskusta eli sihyä viedään tällä hetkellä eteenpäin kahden kärjen suunnitelmalla. Maaliskuun lopussa tuli tieto, että Turun hallinto-oikeus hylkäsi kaikki valitukset koskien sihyn asemakaavaa. Päätöksestä on kuitenkin 30 päivän valitusaika, joten kaupunki on tehnyt varasuunnitelmia mahdollisen valituspolun jatkumisen varalta.

– Vaihtoehto A:ssa kukaan ei hae valitusoikeutta korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Viimeistelemme rahoitussopimukset ja allekirjoitamme sopimukset. Purkaminen Pohitullin koulun keittiön osalta aloitetaan heti kesäkuussa, kun koulutyö päättyy, sihy-hankkeen projektipäällikkö Marko Kivistö kuvaili.

Hän piti katsauksen sihy-hankkeen etenemistä maanantaina kokoontuneelle Uudenkaupungin kaupunginvaltuustolle.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa oppilaat siirtyisivät väistötiloihin syksyksi ja parakit olisivat käytössä koulun alkaessa.

– Toiminta uudessa sihyssä alkaisi syyslukukaudella 2024, Kivistö totesi.

Vaihtoehto B:ssä joku hakisi valitusoikeutta korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Kivistön mukaan päätös mahdollisen valitusluvan saamisesta kestäisi arviolta viisi kuukautta.

– Väistötiloihin kuitenkin siirryttäisiin kesän aikana ja rakentaminen alkaisi syksyllä, jos valituslupaa ei myönnetä. Uusi rakennus olisi käytössä syksyllä 2024 tai keväällä 2025, mutta se riippuisi täysin rakentamisen aloittamisajankohdasta, Kivistö kuvaili.

B-vaihtoehdossa rakentamisen syksyyn sijoittuva aloitusajankohta olisi Kivistön mukaan kesää hankalampi. Hankkeeseen kuluisi myös A-vaihtoehtoa enemmän suunnittelukustannuksia.

– Väistötila-ajanjakso saattaa pidentyä ja se kasvattaa kustannuksia, Kivistö totesi.

A:n ja B:n lisäksi on olemassa myös vaihtoehto, jonka mukaan korkein hallinto-oikeus myöntää valitusoikeuden. Se vaihtoehto siirtäisi hankkeen toteuttamisen tulevaisuuteen, jolloin lopulliset kulut kasvaisivat nykyisestä.

Kaupungin ja palveluntuottajan eli rakennusyhtiö SRV:n välisiin sihy-sopimuksiin on Kivistön mukaan kirjattu 36 kuukauden rakennusaika.

– SRV:n tekemä tuotantosopimus on yhä voimassa, mutta siihen tehdään allekirjoittamishetkellä indeksin mukainen korotus, Kivistö lisää.

Kivistö on käynyt sihyyn liittyviä väistötilaneuvotteluja Novidan, Pohitullin ja Uudenkaupungin seurakunnan kanssa. Parakkien hankinta on kilpailutusvaiheessa ja tarjoukset on jätettävä sisään ensi maanantaihin mennessä.

– Sihyn uusi nimi ja hankkeen logo julkistetaan toukokuussa, Kivistö lisäsi.

Fakta

 

Ei liikuntapaikkatukea

Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueelle tänä vuonna myönnetyt liikuntapaikka-avustukset julkistettiin tiistaina.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko myönsi liikuntapaikkojen rakentamiseen ja avustamiseen yhteensä 30 994 000 euroa.

Kaupunki oli hakenut sihylle tukea, mutta ilman lainvoimaista asemakaavaa opetus- ja kulttuuriministeriön valmisteleva virkamies pudotti hankkeen jo aikaisemmin.

Lähde: OKM