Sihysta tehty kaksi valituspyyntöä KHO:lle

0
Sivistys- ja hyvinvointikeskus eli sihy eli Wintteri Rauhankadulta katsottuna. Kuva SRV Rakennus Oy ja arkkitehdit von Boehm Renell Oy.

Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta (sihy) on jätetty kaksi valituspyyntöä Korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus (KHO) on ylin hal­lin­to­tuo­miois­tuin ja käyt­tää ylin­tä tuo­mio­val­taa hal­lin­to­lain­käyt­tö­asiois­sa. Valittaja hakee tuomioistuimesta ensisijaisesti valituslupaa. Valituslupa tulee myöntää ns. ennakkopäätösperusteella, jos asian ratkaisulla on merkitystä lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa sekä oikeus- käytännön yhtenäisyyden varmistamiseksi. Lisäksi valituslupa tulee myöntää, jos siihen on ilmeisen virheen vuoksi erityistä syytä tai valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Kaupunki suunnittelee koulujen siirtymistä väistötiloihin jo kesällä, jotta purkutöihin päästään heti kun mahdollista. Rakentamisen oli tarkoitus käynnistyä ensi syksynä. Rakennuksen pitäisi olla valmis 2024, mikäli valitukset eivät nyt lykkää tai estä sihyn rakentamista.