Valmet Automotiven vuosikatsaus: Kannattavuus säilyi hyvänä

0
Valmet Automotiven toimitusjohtaja Olaf Bongwaldin mukaan edistyksellinen aurinkoenergiaa hyödyntävä Sion nostaa Uudenkaupungin autotehtaalla täyssähköautojen tuotannon aivan uudelle tasolle.

Valmet Automotive on julkaissut viime vuoden vuosikatsauksensa. Vuosi 2020 oli yrityksessä täynnä tapahtumia niin poikkeuksellisten ulkoisten olosuhteiden kuin yrityksen sisäisen kehityksen vuoksi. Huolimatta koronapandemian aiheuttamista häiriövaikutuksista, Valmet Automotive säilytti hyvän kannattavuuden ja jatkoi strategista muodonmuutostaan.

-Valmet Automotive investoi vuoden 2020 aikana akkujen testauspalveluihin, myi autoteollisuuden yleisiä suunnittelupalveluja tarjoavan liiketoimintalinjansa ja laajensi akkuvalmistuksen tuotantokapasiteettia Salossa ja Uudessakaupungissa. Valmet Automotive on tehnyt henkilöautosta yhden Suomen johtavista vientituotteista ja tavoitteena on nostaa sähköisten ajoneuvojen akkujärjestelmät samaan asemaan, kertoo Valmet Automotiven hallituksen puheenjohtaja Jarkko Sairanen.

Valmet Automotiven toimitusjohtaja Olaf Bongwaldin mukaan viime vuoden aikana tehdas jatkoi toimintansa tehostamista ja vahvisti markkina-asemaansa uusilla asiakassopimuksilla.

-Henkilöstömme terveys ja turvallisuus on meille ykkösprioriteetti, ja siksi olemme toimineet koronan suhteen suunnitelmallisesti varautuen. Konsernitason ja toimipaikkojen yhteistoimin toteutimme useita toimenpiteitä, joilla olemme pitäneet työympäristön turvallisena kaikille työntekijöillemme, eikä Valmet Automotiven toimipaikoissa ole muodostunut viruksen tartuntaketjuja. Tärkein vahvuutemme on osaava, joustava ja innovatiivinen henkilöstö, joka mahdollisti vuoden 2020 saavutukset, Bongwald kertoo.

Valmet Automotiven jatkuvien toimintojen kannattavuus pysyi vuonna 2020 lähes edellisvuoden tasolla huolimatta koronapandemian aiheuttamista tuotannon menetyksistä toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana. Sähköisten ajoneuvojen akkujärjestelmiin liittyvän EV Systems -liiketoiminnan investoinnit ja liiketoiminnan kasvattaminen jatkuivat suunnitelmien mukaisesti. Kassavirta investointien jälkeen pysyi positiivisena.

Valmet Automotive -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 494,0 (2019: 595,6) miljoonaa euroa, jossa laskua edelliseen vuoteen on 17 prosenttia. Myynti sisältäen kaikki laskutetut komponentit oli 2,4 (2,9) miljardia euroa. Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 21,7 (27,0) miljoonaa euroa eli 4,4 prosenttia liikevaihdosta (4,5 %). Kannattavuus heikkeni vain hieman huolimatta koronapandemian merkittävistä negatiivisista vaikutuksista vuoden aikana ja erityisesti toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä.

Kannattavuus säilyi hyvänä tehokkaiden ja nopeiden koronanvastaisten toimenpiteiden sekä kaikkien liiketoimintalinjojen hyvän suoritustason ansiosta. Ajoneuvojen valmistuspalveluiden kannattavuus jatkui hyvällä tasolla koronapandemian vaikutuksista ja edellisvuotta alhaisemmasta tuotantomäärästä huolimatta. EV Systems -liiketoimintalinjan liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja parantuneen kannattavuuden myötä sen liikevoitto kääntyi positiiviseksi toisella vuosipuoliskolla. Katto- ja kinematiikkaliiketoiminnan liikevaihto laski selvästi, mutta liikevoitto pysyi positiivisena.

Konsernin kassavirta investointien jälkeen oli 12,0 (40,9) miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset investoinnit sisälsivät korvausinvestoinnit, kehitysinvestoinnit sekä investoinnit uusiin tuotantolinjoihin erityisesti EV Systems -liiketoiminnassa. Merkittäviä investointeja jatkettiin Salon akkutehtaan tuotantolinjoihin ja käynnistettiin Uudenkaupungin akkutehtaan tuotantolinjoihin liittyen. Lisäksi investointeja jatkettiin akkujen testaustoimintaan Saksassa.