Yhteistyöllä ja positiivisuudella kohti tulevaa

0

Keskustan paikallisyhdistyksen vuosikokouksessa mietittiin, miten kaupunkimme paikoin negatiivinen julkisuuskuva saataisiin käännettyä positiiviseen suuntaan.

Keskusta on aina korostanut yhteistyötä yli puoluerajojen ja koska me olemme keskellä, meiltä se onnistuu helposti, on suunta sitten oikea tai vasen.

Yhteistyössä ja positiivisuudessa on se pohja, jolla Uusikaupunki voi löytää vahvuutensa. Menestyvässä kunnassa vallitsevat luottamuksen ilmapiiri, kyky yhteistyöhön ja uudistumistaito. Hyvä ja luottamuksellinen ilmapiiri ja avoin keskustelukulttuuri edesauttavat vaikeidenkin asioiden käsittelyä ja ratkaisujen etsimistä yhdessä.

Vaaleissa mitataan puolueiden sekä ehdokkaiden kannatus ja asukkaiden näin antamalla valtakirjalla jaetaan kunnan päätöksentekoon osallistuvien luottamusmiesten paikat hallitukseen ja lautakuntiin. Demokratiaan kuuluu, että puolueet voivat keskenään solmia ns teknisiä vaaliliittoja taatakseen edellä mainittuja luottamuspaikkoja puolueelleen. Tällöin äänestäjä jo vaaliuurnillaan tietää äänensä ehkä auttavan käytännössä sen toisen puolueen ehdokasta eikä yksinomaan omaansa.

Viime vaaleissa vasta vaalien jälkeen solmittiin sopimuksia, joilla saatiin haalittua sopimuskumppaneille enemmän luottamusmiespaikkoja kuin äänestystulos olisi edellyttänyt. Samalla vietiin toimivalta yhteistyöltä toimintaedellytykset ja luotiin esim kaupungin hallitukseen vahva kaksijakoisuus. Toivoisimme tällä kertaa puolueiden kannatuksen olevan se tekijä, joka määrittelee paikkajaon.

Asiat paranevat vain tekemällä ja tekemiseen tarvitaan tekijöitä. Keskustalla on jo erinomainen joukko hienoja ehdokkaita. Mukaan mahtuu vielä lisää ihmisiä, jotka avoimin mielin haluavat tulla mukaan omalla osaamisella, sydämellä ja järjellä kaupunkilaisten puolesta. Vaikeista ajoista noustaan yhteisvoimin. Lähde siis mukaan tekemään ihmisen kokoisia päätöksiä ja rakentamaan Uudenkaupungin tulevaisuutta. Se onnistuu keskustan toimivalla yhteistyöhalukkuudella ja positiivisuudella.

Keskustan Kalanti-Uusikaupunki paikallisyhdistys