Asukkaat mukaan suunnittelemaan

0

Kunta ei ole olemassa itseään varten eikä hallinnon pyörittämiseen. Kaiken toiminnan keskiössä on oltava asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Hyvinvointia ja viihtyvyyden tunnetta lisää, jos asukkaat ja palvelujen käyttäjät voivat osallistua ja aidosti vaikuttaa kunnan toimintaan.

Osallistuva budjetointi on uusi keino rakennettaessa tulevaisuuden kuntaa. Siinä vahvistetaan asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Mitä tällainen ”OSBU” sitten on? Se on talouden ja demokratian yhdistämistä. Sillä tarkoitetaan toimintatapaa, jossa asukkaat otetaan tiiviimmin mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja jopa niiden käytöstä päättämiseen.

Miten viheralueet, liikuntapaikat tai kevyen liikenteen väylät toteutetaan. Minne sijoitetaan päiväkodit tai koulut. Mitä kaavoituksessa tulisi ottaa huomioon. Sitten ovat erikseen pienen mittakaavan suorat ”remonttirahat”, joista asukkaat (valtuuston tai viranhaltijoitten sijasta) päättävät ihan itse.

Tuusulan ”osbukunnassa” kunta osoittaa vuosittain 100 000 euron potin, jonka käytöstä asukkaat netin kautta tekevät ehdotuksia ja äänestämällä valitsevat parhaat ideat toteutettavaksi. Esimerkkeinä joistain Tuusulassa valituista hankkeista ovat niityt kukkimaan, sähköpyöriä asukkaille lainattavaksi, valotaidetapahtuma, tilataideteos, ikäihmiset ulkoilemaan riksapyörällä, iso hydrohex-näyttö uimahalliin, roskaton kunta-teemaviikko, kausivalot kyliin, kirjastoauton pop-up -kahvila ja leikkivälineitä lapsille (jne.).

Keskustassa ja kylissä on paljon sellaisia asioita ja puutteita, jotka voitaisiin pikkurahalla saada kuntoon. Niistä asukkaat ovat parhaita asiantuntijoita. Listalla voisi olla uusien ideoiden ja korjattavien kohteiden lisäksi olla myös säästöideoita – jahuomioita sellaisista kunnan toimista, joissa verovaroja valuu täysin hukkaan.

Mikäli me allekirjoittaneet Kokoomuksen ehdokkaat pääsemme uuteen valtuuston lupaamme tehdä valtuustoaloitteen, että myös Uusikaupunki ottaa ”OSBU:n” käyttöön jo ensi vuoden budjetissaan.

Tarmo Kangas

ex. asianajaja

Merja Mänty

hankintainsinööri

Tiina Orell-Nacar

puheterapeutti