Ehdokashaastattelu: Wallenius on talous- ja projektinhallinnan ammattilainen

0
Reko Wallenius harrastaa autojen keräilyä. Hänellä on tallissaan useampia erimaalaisia autoja, joista yksi on taustalla näkyvä valkoinen Dodge omni.

Reko Walleniuksen päätös kuntapolitiikkaan lähtemisestä kypsyi vähitellen. Hän pohti omiin ajatuksiinsa sopivaa puoluetta pitkään ja päätyi lopulta kokoomuksen kuntavaaliehdokkaaksi.
– Nyt istuvien kuntapoliitikkojen kausi on osoittautumassa niin kaoottiseksi ja sekavaksi, etten yksinkertaisesti voi seurata sitä vierestä. Vierastan puoluepolitiikkaa, mutta siihen voi vaikuttaa ainoastaan sisältä päin, Wallenius kertoo.

Paikallinen kokoomus vaikutti Walleniuksen mukaan siltä, että sillä olisi vahvin yhteinen tahtotila asioiden hoidosta.
– Valtakunnallisen kokoomuksen linjauksista ja ulostuloista olenkin sitten jo eri mieltä, hän lisää.

Raumalla syntynyt Wallenius muutti Uuteenkaupunkiin 4-vuotiaana. Hän kävi kaupungissa peruskoulun ja lukion, jonka jälkeen hän teki pari vuotta metallialan töitä.
– Lopulta lähdin Turkuun lukemaan laivanrakennusinsinööriksi, Wallenius kertoo.

Nyt Wallenius asuu vaimonsa Katariinan kanssa Sorvakossa vanhassa puutalossa, jonka remontointi on pariskunnalle elämäntapa. Wallenius on myös autoharrastaja ja hänellä on tällä hetkellä 11 erilaista kulkupeliä.
– Harrastan myös poliittisen historian ja tietokirjallisuuden lukemista. Lukioikäinen visioni oli se, että rupean filosofiksi, mutta lopulta halusin käytännöllisen ammatin.

Wallenius on aiemmin työskennellyt Työveneellä. Tällä hetkellä hän kulkee päivittäin töihin Uudestakaupungista Nousiaisiin, jossa hän tekee risteilyalusten rakennukseen liittyvää projektinhallintatyötä. Hänen silmiinsä malliesimerkki huonosta projektinhallinnasta on sivistys- ja hyvinvointikeskus sihy.

– Sihystä on tiedotettu huonosti ja projektia on viety eteenpäin ilman selkeitä raameja. On ollut valtava urakka kuntalaisena selvittää, missä hankkeessa mennään. Kyseessä on hieno ja tarpeellinen hanke. Nyt se näyttäytyy malliesimerkkinä huonosti hoidetusta julkisesta projektista, jonka takana kuitenkin kaikki päättäjät vielä alussa seisovat.

Wallenius on työskennellyt telakkateollisuudessa projekti- ja hankintapäällikkönä sekä työnjohtajana. Yksinkertaistettuna Walleniuksen päivätyö on miljoonahankkeiden läpivientiä. Hankkeissa on Walleniuksen mukaan valtavat aikataulupaineet, suuret riskit ja tiukat budjetit.

– Siihen verrattuna Uudessakaupungissa käytetään leväperäisesti kuntalaisten rahoja. Nyt tarvittaisiin käytännönläheistä johtamiskokemusta sekä talousosaamista. Minulla on vahva henkilökohtainen vakaumus siitä, millaisella huolellisuudella yhteistä omaisuutta tulisi hoitaa.
– Kuntalaisten yhteisten rahojen käsittely tuo erityisen vastuun ja eettisen painoarvon poliittiseen päätöksentekoon. Yksittäisten eturyhmien sijaan tulisi aina huomioida kuntalaisten kokonaisetu.

Wallenius peräänkuuluttaa uusikaupunkilaisen johtamiskulttuurin muutosta. Kaupungilla tulisi Walleniuksen mukaan olla pitkäjänteinen ja uskottava strategia, jota myös päivitetään säännöllisesti.

– Kaupungissa on nyt päässyt valloille kulttuuri, jossa valtuusto ei täysin näytä ymmärtävän omaa rooliaan kunnan ylimmän päätösvallan käyttäjänä. Valtaa on ensin luovutettu virkamiehille ja lopulta syyllistetty heitä sen käyttämisestä. En voi käsittää nykytilannetta.
– Myös kuntalaisia tulisi osallistaa aiempaa enemmän päätöksentekoon. Vaihtoehtoja on tuotava esiin, mutta samalla on muistettava, ettei kaikkea voi saada, koska rahat eivät yksinkertaisesti riitä. Demokratiassa on onnistuttu, kun kukaan ei koe voittaneensa, mutta kaikki pystyvät elämään tehtyjen päätösten kanssa.

Sarjassa esitellään kuntavaalien 2021 ehdokkaita, jotka eivät ole aiemmin olleet ehdokkaina tai valtuustossa.

Fakta

ikä: 34
ammatti: hankintapäällikkö telakkateollisuudessa, yrittäjä
asuinalue: Sorvakko
muut luottamustoimet: ei ole