Hankkeella tukea rakennusalan pienyrityksille

0
Projektipäällikkö Toni Vikaman ensimmäisiä työtehtäviä on ottaa yhteyttä mahdollisimman moneen alueella toimivaan rakennusalan pienyritykseen tai yksinyrittäjään. - Saa myös itse tulla nykäisemään hihasta vaikka huoltoaseman pihalla, hymyili Vikama.

Vakka-Suomen rakennusteollisuuden kehittämishankkeen eli ”Raksalla -hankkeen” tavoitteena on kehittää alueen rakennusteollisuusyrityksiä sekä luoda alueelle elinvoimaa ja uusia työpaikkoja.

– Työpaikkoja syntyy, kun yritykset kehittävät osaamistaan, toimintaansa ja ovat kilpailukykyisiä, tiivisti Raksalla -hankkeen projektipäällikkö Toni Vikama.

Hanke on suunnattu alueella toimiville rakennusalan pienyrityksille sekä yksinyrittäjille. Tämän kokoluokan yrityksiä on Vakka-Suomen alueella arviolta satakunta.

– Jo nyt osa yrityksistä tekee yhteistyötä, mutta tavoitteena on että jatkossa yritykset voisivat yhteistyössä tarjota monipuolisemmin ja laajemmin palvelujaan suuriin rakennusprojekteihin, selvitti Vikama.

Hän muistutti, että Vakka-Suomeen on suunnitelmissa erilaisia ja erikokoisia rakennusprojekteja, joissa voisi olla työmahdollisuuksia myös paikallisille alan pienyrityksille.

– Tässä korostuu kaupunkien ja kuntien julkiset rakennushankkeet, etujoukoissa luonnollisesti Uudenkaupungin kaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen.

Pienyritysten yhteistyömahdollisuuksien kartoittamisen ja verkostoitumisen lisäksi hankkeessa painotetaan tietotaidon merkitystä.

– Rakennusteollisuus ja rakentaminen kehittyvät koko ajan. Tarjouskilpailut, hankintakäytännöt ja laatuvaatimukset voivat olla monimutkaisia ja vaikeita hallita pienille mikroyrittäjille. Uusia, rakentamiseen liittyviä vaatimuksia tulee koko ajan ja niihin pienyritysten olisi syytä perehtyä ja tähän on myös halua, totesi Vikama.

Hankkeen aikana onkin tarkoitus järjestää 5 – 10 asiantuntijainfoa tai koulutustilaisuutta yritysten toivomista sisällöistä.

– Ymmärrän, että yksinyrittäjän tai pienyrityksen on vaikeaa järjestää aikaa koulutustilaisuuksille ja siksi minun on projektipäällikkönä huolehdittava siitä että koulutus on sisällöltään juuri sitä mitä paikallisissa yrityksissä tarvitaan, korosti Toni Vikama.

Osaamisen lisääntyminen parantaa myös alueellista kilpailukykyä. Sama vaikutus on yritysten verkostoitumisella ja sillä että yhdessä pystytään vastaamaan isompien rakennusurakoiden tarpeisiin ja osataan tehdä tarjouksia yhdessä.

Ajatus Raksalla -hankkeesta syntyi Uudenkaupungin elinkeinopalveluissa. Vastaavaa rakennusalana pienyritysten kehittämishanketta ei tiettävästi ole muualla vielä kokeiltu.

Hankkeen aikana kerätään ja ylläpidetään matriisi alueen rakennusalan osaajista ja tarjonnasta. Matriisin ylläpidosta vastaa Ukipolis Oy.

Raksalla -hankkeen omarahoitusosan rahoittaa Uudenkaupungin kaupunki 20 prosentin osuudella. Loput 80 prosenttia tulee Maaseudun kehittämiseen suunnatusta rahastosta. Hanke päättyy vuoden 2022 lopulla.