Kohti uutta mahdollisuutta

0

Moni pitää vaaleja yhä enenevässä määrin henkilövaaleina. Puolue ei ole kuitenkaan yhdentekevä. Se antaa reunaehdot, joiden puitteissa valtuutetut toimivat. On hyvä muistaa ne perusarvot, joita kukin puolue haluaa edistää.

Kannattaa miettiä, miksi joku puolue vetää puoleensa niin paljon ääriajatteluun taipuvaisia ja erilaisiin salaliittoteorioihin uskovia ihmisiä. Sekin on tärkeä tiedostaa, miten hyvin kukin puolue pitää kiinni omista perusarvoistaan, vai ovatko arvot pelkkää sanahelinää ja kauppatavaraa, jotka voidaan hylätä lyhytnäköisten populististen voittojen toivossa.

Sosiaalidemokraateilla on 130-vuotiset perinteet Suomen hyvinvoinnin rakentamisessa yhdestä Euroopan köyhimmistä kolkista tämän päivän hyvinvointivaltioksi. Yhteiskunnaksi, joka tiukan paikan tullen selviää koronapandemiankin kaltaisista koettelemuksista monia muita maita vähäisemmin vaurioin.

Uudenkaupungin sosiaalidemokraateilla on niin ikään pitkät ja kunniakkaat perinteet, joista voimme olla syystä ylpeitä. Kohta 80-vuotispäiviään viettävällä kunnallisneuvos Helena Vartiaisella on monta koskettavaa tarinaa 90-luvun laman aikana kaupunkiamme runnelleesta kurimuksesta, jolloin mm. työttömyys nousi paikallisesti yli 30 %:n. Sisulla ja sydämellä nekin vaikeudet saatiin selätettyä ja lopulta taivaanrannassa alkoi taas kajastaa uusi huomen.

Nyt olemme jälleen monen muutoksen keskellä. Koronaviruksen jälkimainingit vaikuttavat vielä pitkään elämäämme. Paikallisena ongelmana meillä on edelleen se, että melkoinen osa täällä työtään tekevistä ihmisistä asuu jossain muualla.

Vuodelle 2030 luotu komea visio ja tavoite 20300 asukkaasta tuntuu karkaavan yhä kauemmaksi. Uusi valtuustomme joutuu tuota pikaa etsimään ne toimenpiteet, joilla kurssi saadaan käännettyä.

Meidän on kyettävä kehittämään kaupunkiamme yhä paremmaksi paikaksi asua ja elää niin nuorille kuin seniorikansalaisillekin unohtamatta arkisen työn sankareita. Tämä koskee sekä kaupungin keskustaa lähiöineen että kuntakeskuksia.

Terveet koulut ja korkeatasoinen koulutus sekä hyvät lähipalvelut kuuluvat kaikille. Hyvä terveydenhoito ja monipuoliset kulttuuripalvelut samoin. Ikäihmisille suuntautuvaa kotihoitoa ja kotiin vietävien palvelujen laatua on edelleen kehitettävä ja monipuolistettava.

Kasvun edellytyksiä luodaan tukemalla pien- ja keskisuuria yrityksiä, parantamalla liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiä ja tarjoamalla edullisia tontteja kaikentyyppisten yritysten tarpeisiin. Elinkeinorakenteen monipuolistaminen tukee koko kaupunkimme hyvinvointia. Uudenkaupungin sosiaalidemokraateilla on pitkät perinteet paikallisen yritystoiminnan tukijana.

Kaikkien päätösten tulee perustua huolelliseen harkintaan eri vaihtoehtojen eduista ja haitoista. Harva asia on täysin mustavalkoinen. Pitää olla kompromissikykyä sekä halua ja sinnikkyyttä etsiä parhaita ratkaisuja.

Tehdään tästä kaupungistamme Meidän Uki.

Yrjö Romppainen

Sos. Dem.