Kuntavaalit järjestetään terveysturvallisuus edellä

0
Kaupungin ennakkoäänestyspaikka ja keskustan alueen varsinainen äänestyspaikka ovat kuntavaaleissa Pohitullin palloiluhallin alakerrassa. (Pohjakuva kaupungin karttapalvelusta)

Korona muokkaa tulevien kuntavaalien käytäntöjä melko tavalla. Vaalejahan jo lykättiin parilla kuukaudella ja käytännön järjestelyt tehdään nyt terveyden ehdoilla, jotta jokainen voisi käydä turvallisesti äänestämässä.

– Lisätyötä myöhäisestä siirrosta aiheutui melko paljon. Järjestelyjä ehdittiin tehdä maaliskuun vaaleja varten jo paljon oikeusministeriön alkuperäisen aikataulun mukaan. Siirto aiheutti sen, että monta kokousta ja toimenpidettä tehdään näitä vaaleja varten kahteen kertaan, kertoo keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Kari Nurminen .

Taustatyö ei äänestäjälle näy, mutta monet terveysturvallisuuden vuoksi tehtävät muutokset näkyvät. Nurminen ja kaupungin työntekijänä vaaleista päävastuun kantava tiedonhallintapäällikkö Outi Verha sanovat, että koko ajan tippuu viranomaisilta toimintaohjeita, joita paikallisella tasolla viedään käytäntöön.

– Taustatyöstä vielä sen verran, että olemme lisänneet vaalitoimijoille ja vaalilautakunnan jäsenille annettavaa koulutusta. Koronan takia monta asiaa tulee nyt tehdä toisin ja vaaleissa kaiken pitää tapahtua täsmälleen oikein eikä sinne päin.

Varsinainen vaalipäivä on siis 13.6. Ennakkoäänestyksen aikaa on ruuhkien välttämiseksi pidennetty kahteen viikkoon 26.5.–8.6. Uudessakaupungissa myös ennakkoäänestyspaikka muuttuu ilman koronaakin, sillä kirjastoa ei remontin vuoksi voi käyttää.

– Alun perin ajattelimme tarjota kaksi ennakkoäänestyspaikkaa, mutta sitten ”löysimme” Pohitullin ja siellä voidaan äänestys järjestää joustavasti eivätkä äänestykseen menevät ja sieltä tulevat joudu kohtaamaan. Pohitullilta löytyy myös parkkitilaa ja kävellen ja pyörällä tulevat pääsevät paikalle hyvin alueen poikki kulkevaa kevyen liikenteen väylää pitkin.

Paikka on Pohitullin palloiluhallin alakerta. Sisään mennään alhaalta kaakkoispäästä eli Viikaisten koulun päästä ja pois tullaan luoteispäästä, uimahallin suunnalta. Itse äänestys tapahtuu sisääntuloaulassa.

Pidennetyn ennakkoäänestysajan puitteissa myös ennakkoäänestysbussi ehtii tehdä kaksi kierrosta. Bussi kiertää Pyhämaassa lauantaina 29.5. ja 5.6., Kalannissa 30.5. ja 6.6. sekä Lokalahden suunnalla 31.5. ja 7.6.

– Ennakkoäänestyspaikalla sekä bussissa on noudatettava voimassa olevia rajoituksia mm. maskien ja turvavälien suhteen. Bussiin ei voida ottaa kuin yksi äänestäjä kerrallaan.

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoista keskikaupungin äänestyspaikka siirtyy Pohitulliin ja Pyhämaassa äänestetään Nuorisoseurantalolla. Muut neljä paikkaa eli Kalannin, Lokalahden, Hakametsän ja Saarniston alueen äänestyspaikat säilyvät ennallaan.

– Pelkäsimme etukäteen, että uusi vaalipäivä aiheuttaa ongelmia vaalilautakuntien nimeämisen suhteen, mutta pääosalle huhtikuun vaaleihin valituille sopi äänestyksen siirto kesäkuulle.

Äänestettäessä tulee äänestäjän henkilöllisyys todeta eli äänestyspaikalle tulee ottaa mukaan henkilöllisyystodistus. Tunnistautuminen vaatii myös sitä, että maski otetaan hetkeksi pois kasvoilta.

– Jos henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa ei ole, voi etukäteen hakea poliisilta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Vaalien siirto vaikutti myös äänestäjiin, nyt äänestämään pääsevät kaikki ne, jotka varsinaisena vaalipäivänä 13.6. ovat 18-vuotiaita. Äänestyskunta määräytyy sen mukaan, mikä on äänestäjän kotikunta 51 päivää ennen vaalipäivää eli 23.4.

– Ennakkoäänestäähän voi missä vain ennakkoäänestyspaikassa, vaalipäivänä on äänestettävä oman kunnan oikean äänestysalueen äänestyspaikassa, joka kerrotaan lähiaikoina postitse tulevassa ilmoituskortissa.

Koronaa sairastavat sekä eristyksissä tai karanteenissa olevat voivat myös äänestää, mutta äänestyspaikkaan sisälle he eivät saa mennä, vaan äänestäminen tapahtuu paikan ulkopuolella, toimintaohjeet löytyvät äänestyspaikan ovesta.

Laitosäänestys järjestetään vanhaan tapaan uusi ohjeistus huomioiden ja kotiäänestys on tietenkin myös mahdollinen, siitä tulee tehdä ilmoitus keskusvaalilautakunnalla viimeistään 1.6.

Kaupungin kotisivuilla on kattava tietopaketti äänestämisestä tarkkoine paikkoineen ja aikoineen.