Nainen ratissa

0

Uudenkaupungin valtuustosta noin kolmasosa on naisia tai nykyään käytetään termiä naisoletettuja. Itselle sukupuoli on merkittävä osa identiteettiä, niin puhun nyt reippaasti miehistä ja naisista, ennen kuin nämäkin termit kielletään syrjivinä ja loukkaavina.

Kirjoitin hetki sitten sosiaalisessa mediassa päivityksen, jossa väitin, että kuntapolitiikkaan ja luottamustehtäviin tarvitaan lisää naisia. Suomessa naiset saivat äänioikeuden vuonna 1906 kolmantena maailmassa. Olimme jo tuolloin monella tapaa tasa-arvon edelläkävijämaa.

Kuitenkin poliittisissa luottamustehtävissä naisia on alkanut näkyä vasta huomattavan paljon myöhemmin. Muutos tapahtuu hitaasti. On helppoa äänestää henkilöä, jota on aina äänestänyt. Ja jos ehdokkaista valtaosa on miehiä, niin todennäköisyys sille, että enemmistö miehistä tulee valituksi, on myös ilmeinen.

Politiikkaan tarvitaan lisää naisia. Ylipäänsä politiikkaan tarvitaan erilaisia ihmisiä. Tarvitaan nuoria ja iäkkäämpiä, tarvitaan opiskelijoita ja työelämässä olevia, tarvitaan duunareita ja asiantuntijoita, tarvitaan miehiä ja naisia.

Jotta tasa-arvo toteutuisi täysin, emme edes puhuisi miehistä tai naisista. Sukupuoli ei olisi tuolloin luokitteleva tekijä. Ajattelen itse, että sukupuolella on väliä ja molemmilla sukupuolilla on sukupuolelle ominaisia piirteitä ja käyttäytymismalleja. Toki myös persoonallisuudella on vaikutusta näiden piirteiden voimakkuuteen sekä olemassaoloon.

Yritysmaailmassa naisten määrä erilaisissa johto- ja luottamustehtävissä on noususuhdanteinen. Samaten nykyinen ”hallitusviisikkomme” osoittaa sen, että naisten määrä myös politiikassa ja poliittisissa johtotehtävissä on kasvamassa. Nykyisen hallituksemme kokoonpano ei edusta tasa-arvoa, sillä sieltä puuttuvat miehet.

Ja monellakin tapaa tämä näkyy myös hallituksen toiminnassa. Niin hyvässä kuin pahassa. En missään nimessä ajattele, että suoriutuminen on yksinään sukupuolesta kiinni, mutta uskon vahvasti, että kaikissa mahdollisissa ryhmissä ja päättävissä elimissä tarvitaan sekä naisia että miehiä.

Sukupuolella on väliä myös kuntapolitiikassa. Tällä hetkellä istuvasta valtuustostamme on 30% naisia ja 70% miehiä. Valtuuston vaakakuppi on epätasapainossa. Tämä sama epätasapaino näkyy myös puolueiden ja ihmisten välisessä yhteistyössä tai oikeammin yhteistyön puutteessa.

Rohkenen väittää, että naisten määrän lisääntyminen niin valtuustossa kuin eri luottamustehtävissä tulee parantamaan kaupungissamme tehtävää yhteistyötä. Tarvitsemme lisää naisia rattiin viemään asioita eteenpäin, päättämään yhteisistä asioistamme sekä kehittämään yhteistyötä. Naiset eivät muuten ole tutkitusti yhtään sen huonompia kuljettajia kuin miehetkään!

Laura Kontu (kok.)