Nuoret mukaan vaikuttamaan!

0

Tässä pohdittavaa. Politiikassa tehdään paljon päätöksiä, joilla on pitkälti vaikutusta nuoriin. Kuitenkin päätöksiä on tekemässä valtaosin tuon iän ylittäneet henkilöt. Siis kuinka saada nuoria mukaan politiikkaan?

Kaikilla puolueilla on olemassa nuorisotoimintaa. Tämä toiminta painottuu suurimmalta osin isoihin kaupunkeihin, joka on ymmärrettävää. Mutta miksi ei toimintaa voisi toteuttaa myös pienemmissä kaupungeissa?

Kyllä mekin, jotka olemme olleet politiikassa pidempään mukana, voimme järjestää kaikenlaista tapahtumaa, mutta parasta toimintaa on teistä itsestänne lähtevä. Silloin se on mielekästä ja innostavaa.

Ei politiikkaan aina tarvitse suhtautua vakavasti. Ottakaa kadut ja puistot omiksenne. Ilmaiskaa mielipiteenne ja tulkaa mukaan päättämään teidän asioistanne.

Lauri Aronen

Ukin vasemmiston pj