Seutukaupungeilla on hyvät näkymät

0

Seutukaupungeissa kannattaa pohtia tosissaan, miten uusia asukkaita voisi houkutella kuntaan. Muuttosuunta saattaa nimittäin olla kääntymässä:

– Suuret kaupungit Yhdysvalloissa ovat menettämässä milleniaaleja keskikokoisille kilpailijoilleen, tulevaisuudentutkija Max Stucki Futures Platformista kertoi seutukaupunkien webinaarissa.

Webinaari oli jatkoa aiemmin järjestetylle osaamisen ja koulutuksen webinaarille, jossa työryhmät miettivät keinoja seutukaupunkien vetovoiman lisäämiseksi. Myös näitä työryhmätuloksia esiteltiin webinaarissa. Anna Grabtchak Futures Platformista painotti perheiden houkuttelemista, sillä citymaalaisuus on vahvistuva trendi.

– Se ei tarkoita varsinaisesti maalle muuttoa, vaan perheet haluavat asua pienessä kaupungissa lähellä keskustaa, jossa perhearki on helppoa ja mukavaa.

Stuckin mukaan muuttohalukkuutta kasvattaa nouseva vapaa-ajan arvostus.

– Seutukaupungissa työmatkaan ei mene paljon aikaa, jolloin vapaa-aikaa on enemmän. Kun palvelutkin ovat lähellä, aikaa ei kulu päivittäiseen asiointiinkaan paljon.

Myös digitaalisuus helpottaa milleniaalien eli 80-luvulla ja 90-luvun alkupuolella syntyneiden muuttoa pienempiin kaupunkeihin. Virtuaaliset lääkäri-, terveys- ja koulutuspalvelut sekä etätyöt mahdollistavat asumisen suurten kaupunkien ulkopuolella. Myös luonnon arvostus on lisääntynyt.

Webinaarissa kansanedustaja Hanna Kosonen esitteli tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon häneltä tilaamaa selvitystä seutukaupunkien koulutustilanteesta. Kosonen korosti korkeakoulutuksen paikkasidonnaisuudesta luopumista.

– Se vaatii vähitellen kehittyvää asennemaailmaa, joka meidän pitää luoda. Olemme pitkään olleet maailmassa, jossa koulutetaan keskitetysti massa ihmisiä. Korkeakouluejn rahoitusjärjestelmäkin tukee tätä mallia.

Kososen mukaan tästä järjestelmästä pitää päästää irti ja rakentaa työelämää tukevaa jatkuvan oppimisen koulutusta. Hän totesi, että uudistus on suuri mahdollisuus myös seutukaupungeille. Suunta on ollut vahvasti kasvukeskuksiin päin, mutta tulevaisuudessa se voi muuttua.

Teija Uitto

Uudenkaupungin elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen piti kommenttipuheenvuoron webinaarissa. Hän korosti etäkoulutuksen merkitystä seutukaupungille.

– Olemme perustaneet Uuteenkaupunkiin etäopintopiste Pointin, joka tarjoaa ympäristön ja tekniikan. Olemme myös tehneet erillisiä sopimuksia lähimpien korkeakoulujen kanssa, että koulutusta tuodaan jo 2. asteelle.

Heinosen mukaan kaupungin tavoitteena on, että nuoret asuisivat kotikaupungissa mahdollisimman pitkään ja aloittaisivat opinnotkin täällä.

– Näin he myös integroituisivat paikalliseen elinkeinoelämään.

Heinonen toivoo korkeakoulujen tukevan etäopiskelua, vaikka ymmärtääkin korkeakoulujen kannan, miksi opiskelijat halutaan heti opiskelukaupunkiin.