Taas kävellään valtuuston yli

0

Kaupungin talousarvion 2021 sitovuudesta todetaan investointien osalta seuraavaa (s. 39): ”Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat palvelualueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia”.

Valtuusto on päättänyt talousarvion hyväksyessään, että keskustan katujen kunnostukseen varataan kuluvalle vuodelle 300.000 euroa. Seuraavina vuosina tämä käytännössä päättymätön työ jatkuu ja vuosille 2022 ja 2023 on varattu katuihin 100.000 euroa kummallekin vuodelle, kolmen vuoden suunnittelujaksolle 2021-2023 yhteensä 500.000 euroa.

Talousarvion investointien toteuttamisessa on toimittava valtuuston päätösten mukaisesti. Vasta jos työn tultua valmiiksi määrärahaa jää käyttämättä, se voidaan suunnata palvelualueen muiden investointien ylityksiä kattamaan. Keskustan katujen kunnostus ei ole suinkaan valmis, tänä vuonna tuskin aloitettu, joten ei sieltä voida määrärahoja toisaalle siirtää. Teknisen lautakunnalle Alisenkadun uudisrakentamisasiassa esitelty ja äänestyksen jälkeen syntynyt päätös on määrärahojen osalta valtuuston päättämän talousarvion vastainen.

Vastaava tapaus oli esillä viime valtuustossa, kun torin esiintymislavasta päätettiin. Silloinkin TekLassa oltiin valtuuston määrärahapäätöksiä jyräämässä samalla tavalla, mutta kaupunginhallitus ja viimein valtuuston enemmistö estivät sen. Kovin huonosti valtuuston tuoreetkaan päätökset näyttävät ohjaavan viranhaltijoiden toimintaa. Kaupungin asukkaat ovat ansainneet nykyistä parempikuntoiset kadut, jalkakäytävät ja pyörätiet; valtuusto on näin päättänyt. Jos keskustan katujen investointirahoja nyt esillä olevassa tilanteessa siirretään muualle, sen voi tehdä vain valtuusto. Meillä on kattavat pelisäännöt, niitä pitää vain alkaa noudattamaan.

Seppo Nikula

Kokoomus