Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen tulevista muutoksen tuulista

0

Teknologiateollisuuden ilmoitus muutoksista työehtosopimusneuvotteluihin ei tullut täysin yllätyksenä, vaikkakaan sitä ei odotettu tällaisena ajankohtana, kun koko maailmaa kiusaava virus vaikuttaa väkisin myös talouteen ja työllisyyteen.

Mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa? Emme omaa kristallipalloa, joten lopulliset vaikutukset näemme vasta myöhemmin, mutta turbulenssia on luvassa työmarkkinoilla.

Tähän mennessä työehdoista on sovittu yhdessä työnantajien kanssa liittojen kesken ja ammattiosastona näemme, että vielä on työtä jäljellä ja yhteisesti sovitut pelisäännöt, joista on mahdollista poiketa työpaikalla sopimalla luottamusmiehen kanssa, ovat hyödyttäneet työpaikkoja varsinkin kriisiaikoina.

Yleissitovat työehdot ovat taanneet myös pienten järjestäytymättömien työpaikkojen työntekijöille minimiehdot, joiden alle työnantaja ei voi mennä.

Työehtosopimus on yleissitova, jos se kattaa yli puolet alalla työskentelevistä. Teknologiateollisuuden halu siirtyä yritys/konsernikohtaiset työehtosopimuksiin tarkoittaa käytännössä yleissitovuuden murentamista.

Työnantajat ovat vuosia jo lobanneet ”paikallisen sopimisen” puolesta, mutta mikäli alla ei ole minkäänlaisia miniehtoja turvaamassa työntekijöiden oikeuksia, on paikallinen sopiminen lähinnä sanelua.

Kun Teknologiateollisuus kehottaa vielä työnantajia valitsemaan työntekijöiden edustajat itse, on ”paikallinen sopiminen” todellisuudessa vitsi ja työntekijöiden oikeudet vakavasti uhattuna.

Asiaan liittyy paljon muutakin, kuin palkka ja työaika. Työehtoihin kuuluu niin sairasajan karenssit, isyys- ja äitiyslomapalkka, lomaraha, sairaan lapsen hoitoon liittyvät seikat, koulutus, luottamusmiesjärjestelmä, neuvottelujärjestys jne. mutta ennen kaikkea: työnantajan velvollisuudet.

Valtakunnallisella työehtosopimuksella on taattu myös työrauha työpaikoille. Haluaako teknologiateollisuus nyt luopua tästä?

Vaikea nähdä, että työpaikkakohtaisella tai jopa yksilökohtaisella sopimuksella pystyttäisiin säilyttämään työrauha työpaikoilla.

Ammattiosastomme kehottaa Uudenkaupungin seudun työnantajia miettimään harkiten näitä asioita ja varsinkin kaikkia niitä tilanteita, joissa paikallisella sopimuksella on säilytetty työrauha ja taattu työpaikkojen toimintaedellytykset vaikeissakin tilanteissa, pohtiessaan tulevaisuuden suuntaansa.

Kaupunkimme tarvitsee vakaita ja rauhallisia työmarkkinoita.

Uudenkaupungin auto- ja metallityöväen ammattiosasto 268 ry:n hallitus