Ugin radan sähköistys viittä vaille valmis

0

Uudenkaupungin radan sähköistämistyöt ovat liki valmiit. Rata olisi valmis sähkövetoiselle raideliikenteelle jo tämän vuoden aikana, mutta liikenteen lupaviranomaisen eli Traficomin kautta hoidettavat lupakuviot saattavat viedä radan aukeamisen vuodenvaihteen tienoille.

– Vaikka rata olisi valmis jo aiemmin, on vielä tarkastettava, että se täyttää vaatimukset ja normit. Tähän asti ratahanke on edennyt hyvin ja aikataulun mukaan, Väyläviraston projektipäällikkö Pekka Rautoja kertoo.

Viime aikoina Uudenkaupungin läpi on kulkenut esimerkiksi sepelijunia ja junaradan tukemiskoneita. Yaran Hangonsaaren lisäraide on niiden avulla saatu tehtyä viimeistelyä vaille valmiiksi.

– Viime viikolla saimme raidetyöt valmiiksi Hangonsaaren kohtausraiteen osalta. Yaran tehtaalla oli huoltotauko, joten sinne ei ollut junaliikennettä tiistain ja perjantain välillä. Junaliikenteen tauko mahdollisti tehokkaan työskentelyn radalla. Seuraavaksi teemme Hangonsaaren viimeisen kilometrin sähkötyöt, Rautoja lisää.

Turku–Uusikaupunki-rataosuudella on vielä Nousiaisten ja Vehmaan kohdalla sähkönsyöttöasemien rakennustyöt viimeistelyvaiheessa.

– Sähkö saadaan kytkettyä asemille heinäkuussa. Sen jälkeen testaamme erilaisten mittausten avulla, että kaikki toimii, Rautoja kuvailee.

Junaradan varteen on lisätty tasoristeyksiin varoituskylttejä, joissa kerrotaan jännitteen kytkennästä.

– Erityisesti tasoristeyksissä on huomioitava se, että jatkossa radalla on täysi jännite päällä. Kytkentöjen tarkemmasta ajankohdasta tiedotamme vielä lehtikuulutusten avulla erikseen.

Väyläviraston on tarkoitus myös järjestää joko sähköisesti tai kasvokkain alueen kouluihin infotilaisuuksia, joissa painotetaan, kuinka vaarallisia sähköistetyt junaradat ovat. Niiden ajankohta on syksyllä.

– Eihän junaradalla saa nytkään leikkiä, mutta sähkö tekee siitä vielä monin verroin vaarallisempaa, Rautoja kertoo.

Koko 68 kilometrin junarataa Turusta Uuteenkaupunkiin ei ole tarkoitus aidata, mutta muutamiin kohtiin turva-aitoja kuitenkin rakennetaan.

– Aitoja on tehty kallioleikkauksiin ja Hangonsaaren uuden raiteen viereen. Jos kallioleikkaus nousee niin korkealle, että sähkölangat kulkevat melkein käden ulottuvilla, niin jo sähköturvallisuusmääräykset vaativat meitä aitaamaan alueen, Rautoja lisää.

Rautojan mukaan sähköradan rakentaminen on tehty pääasiassa yöaikaan, koska junaliikenteen on päästävä kulkemaan radalla päivisin.

– Yksi tämän kesän suurimmista töistä liittyy radan varresta pois raivattaviin puihin. Metsänomistajille lähetetään kirjeet, joissa kerrotaan lähemmin tulevista toimenpiteistä. Urakoitsija aloittaa työnsä puiden kaatoalueiden merkinnällä. Maanomistaja saa itse päättää siitä, mitä alueeltaan kaadettaville puille tehdään. He voivat joko pitää kaadetut puut tai sitten myymme puutavaran ja he saavat rahat, Rautoja kertoo.

– Pyrimme mahdollisuuksien rajoissa huomioimaan maanomistajien toivomukset esimerkiksi pihapuiden osalta, Rautoja lisää.

Mistä radan sähköistyksessä on kyse?

Uudenkaupungin radan sähköistys sisältää Turku–Uusikaupunki-Hangonsaari-rataosuuden. Sähköistys pienentää jatkossa kuljetuskustannuksia, koska veturinvaihto poistuu ja suurin osa tavaraliikenteestä voidaan liikennöidä suoraan määränpäähän sähköveturilla. Nykyisin junaliikenne kulkee Turun ja Uudenkaupungin välissä dieselvetureilla.

Turun ja Uudenkaupungin Hangonsaaren välisellä radalla kuljetetaan Yaran Suomi Oy:n Siilinjärven tehtaalta Uuteenkaupunkiin tulevia fosfori- ja fluorihappokuljetuksia sekä lannoitteita. Ugista Siilinjärvelle kuljetetaan typpihappoa ja lannoitteita. Vainikkalasta Uuteenkaupunkiin kuljetetaan radan kautta ammoniakkia ja bulkkitavaraa. Yara Suomen suurimmat raaka-aine- ja tuotekuljetukset tehdään Suomessa rautateitse. Yritys kuljettaa tuotteitaan kotimaan toimipisteidensä välillä päivittäin. Täyden raaka-ainejunan vetämiseen on tarvittu kolme dieselveturia, mutta radan sähköistämisen jälkeen siihen tulee muutos.

Uudenkaupungin radan sähköistäminen toteutetaan eduskunnan päätöksellä ja sille on myönnetty rahaa valtion budjetissa. Hankkeen kokonaiskustannus on 21 miljoonaa euroa. Väyläviraston mukaan Ugin ratahanke edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä ja tavaraliikenteen turvallisuutta. Väyläviraston mukaan rata on sähköistyksen lisäksi myös perusparannettava lähivuosina.