A-sairaalan remonttiin esitetään lisämäärärahaa

0
Vanha A-sairaala muovautuu vähitellen uudeksi terveyskeskukseksi.

Kaupunki tarvitsee A-sairaalan remonttia varten lisämäärärahaa, joten maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntäisi 1,6 miljoonan euron lisämäärärahan. On nimittäin osoittautunut, että A-sairaalan kiinteistön välikattojen rakenteissa kulkevat läpiviennit eivät ole paloturvallisia.

Puutteet paloturvallisuudessa on havaittu vasta, kun alas laskettuja kattoja ja hormeja on purettu. Mahdollisessa tulipalotilanteessa tuli pääsee leviämään hormistoja pitkin eri kerroksiin, joten ne on tukittava asianmukaisesti.

Läpiviennit ja muut turvallisuuden edellyttämät toimenpiteet on tehty nyt käynnissä olevia urakoita koskevissa tiloissa eli kellarikerroksessa, sisääntulokerroksessa ja A-sairaalan ensimmäisessä kerroksessa.

Läpiviennit kerroksissa 2–5 on myös hoidettava asianmukaisilla palopelleillä. Sen ajaksi kerrokset on väliaikaisesti tyhjennettävä ja tiloihin tehdään myös muita pienempiä korvauksia, joita ei vuonna 2019 tehty. Kerroksissa puretaan kaikki alas lasketut katot, jotta läpiviennit nähdään.

Kaupungin tavoitteena on, että remontti alkaisi syyskuussa ja sen arvioitu kesto on noin kuusi kuukautta. Remontin kustannusarvio on 1,6 miljoonaa euroa. Työturvallisuuskysymysten takia lisämääräraha ei voi odottaa ensi vuoden budjettikäsittelyä. Arvio korjauskustannuksista on noin 500 euroa neliötä kohden.

Remontin aikana on selvinnyt, ettei rakennuksessa ole toimivaa savunpoistojärjestelmää. Myös tilojen käyttötarkoituksen muuttaminen on vaikuttanut ilmanvaihtojärjestelmän muutoksiin ja sähköihin.

Fakta

A-sairaalan remontti

Vuonna 2018 kaupunki osti A-sairaalan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä.
A-sairaala ostettiin, koska terveyskeskuksessa oli sisäilmaongelmia ja väistötila tarvittiin pikaisesti.
Ostohinta maa-alueineen oli 1,5 miljoonaa euroa.
Vuonna 2019 A-sairaalasta korjattiin toinen, kolmas, neljäs ja viides kerros.
Pintaremonttien kustannukset olivat noin 750 000 euroa.
Vuonna 2020 talossa tehtiin kolme urakkaa.
Ensimmäinen urakka koski ensimmäisen kerroksen, pohjakerroksen, hallintosiiven ja kellarikerroksen sosiaalitiloja.
Toinen urakka käsitti sairaalakoulun tiloja.
Kolmas urakka oli kellarikerroksen ja pohjakerroksen tiloja.
Kolmen urakan kustannukset olivat liki 2,3 miljoonaa euroa.
Tänä vuonna urakoita on jatkettu ja niihin on kulunut toukokuun loppuun mennessä noin 1,1 miljoonaa euroa.
Tälle vuodelle A-sairaalan korjauksiin on talousarviossa varattu 1 150 000 euroa.
Lähde: Uudenkaupungin kaupunki