AVI: Ulkoilevat kotikissat steriloitava

0
Rokotukset ja madotukset on hoidettava mahdollisimman pian.

Aluehallintovirasto (AVI) on julkaissut toimintaohjeen villikissapopulaatioiden hävittämisestä. Ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää käytäntöjä.

Villikissapopulaatiolla tarkoitetaan yleensä ihmisastutuksen ulkopuolella eläviä kissoja, joiden omistajia ei tiedetä.

Aluehallintoviraston mukaan ulkoilevat kotikissat on syytä kastroida tai steriloida sekä tunnistusmerkitä. Tunnistusmerkintä tulee ilmoittaa myös esimerkiksi kissaliiton ylläpitämään tietokantaan, jotta kadonneet kissat saadaan palautettua kotiinsa.

Tarpeettoman kärsimyksen ja eläintautiriskin minimoimiseksi villikissojen lopettaminen on monesti ainoa vaihtoehto. Aluehallintovirasto korostaa, että kun villikissapopulaatiota ryhdytään hävittämään loukuttamalla, on tärkeää tiedottaa asiasta lähialueen eläintenomistajille esimerkiksi lehdissä, sosiaalisessa mediassa, esitteissä ja kunnan nettisivuilla. Näin kotikissat eivät joudu vahingossa loukkuihin.

Villikissapopulaatioiden hallitseminen vaatii yhteistyötä viranomaisten, maanomistajien, paikallisten eläinsuojeluyhdistysten ja metsästysseurojen välillä. Metsästysseurat voivat auttaa viranomaista tai maanomistajaa kissojen kiinniotossa ja lopettamisessa. Eläinsuojeluyhdistysten roolina on auttaa kissojen kiinniotossa ja hoidossa sekä etsiä uusi koti riittävän terveille kissoille.

Aluehallintovirasto ohjaa kuntia eläinlääkäripalvelujen järjestämisessä ja valvoo eläinten terveyttä ja hyvinvointia eläinlääkintähuoltolain mukaisesti.