Kalannin osayleiskaava nähtäville

0
Kalannin osayleiskaavan laatiminen käynnistyi vuonna 2002 ja tauon jälkeen kaavatyö käynnistettiin uudelleen vuonna 2016.

Entistä Kalannin aluetta koskeva osayleiskaava asetetaan virallisesti nähtäville. Kaupunki pyytää lausunnot kaavasta naapurikunnilta, Ely-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta, Turun museokeskukselta, Väylävirastolta ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta.

Kaavan laatiminen käynnistyi vuonna 2002 ja tauon jälkeen kaavatyö käynnistettiin uudelleen vuonna 2016. Kaavaluonnosta laadittaessa Kalannin alueella pidettiin kolme yleisötilaisuutta ja kaavasta pyydettiin mielipiteitä kyselyillä.

Kalannin alueen osayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseksi oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi. Kaavan tavoitteena on sijoittaa alueen uusi rakentaminen pääasiassa nykyisten rakennettujen alueiden ja tieverkoston yhteyteen.

Kaavaluonnos oli nähtävillä tammikuussa 2019 ja siitä jätettiin 60 huomautusta, joista 32 koski osittain tai kokonaan ranta-alueita. Kaava-alueella on tehty tämän jälkeen lisäselvityksiä ja luontoselvitys. Kaavalla on osoitettu 37 uutta loma-asunnon rakennuspaikkaa.

Kaavaehdotukseen on tehty uusina merkintöjä myös muun muassa aurinkoenergian kehittämiseen soveltuva ohjeellinen alue ja perinnebiotooppikohde.

Päätöksen osayleiskaavan nähtäville asettamisesta teki maanantaina kokoontunut Uudenkaupungin kaupunginhallitus.