Kalantiin Pohjoismaiden suurin aurinkovoimala– Kaupunki saisi alueesta kiinteistöveroa noin miljoona euroa vuodessa

0
Aurinkoenergian tuotantoalue sijoittuisi Vihannes-Laitilan läheisyyteen Kalannintien molemmin puolin.

Kalantiin suunniteltavasta aurinkovoimalasta järjestettiin tiistai-iltana yleisötilaisuus etänä. Vaikka aurinkovoimala on herättänyt paljon kysymyksiä, tilaisuuteen osallistui vain 16 henkilöä.

Tilaisuudessa saatiin hyvin kattava selostus siitä, mitä Kalannintien varteen suunnitellaan. Kaupunginjohtaja Atso Vainio kertoi, että suunnittelualue on kaikkiaan 300 hehtaaria ja se sijoittuu Kalannintien molemmille puolille. Aurinkoenergian tuotannolle suunnitellaan kaikkiaan kuutta eri aluetta, joiden väliin rakennetaan suojavyöhykkeitä sekä viheryhteyksiä. Viheryhteyksillä varmistetaan, että alueella pääsee liikkumaan jatkossakin. Alueen virkistyskäyttö ei siis kokonaan lopu, Kalannissa voi jatkossakin jopa metsästää.

– Aidatulla alueella metsästys kuitenkin loppuu. Metsästysmaita on kuitenkin Kalannissa edelleen satoja hehtaareja, hankekehityspäällikkö Pentti Itkonen IBV Suomi Oy:sta totesi.

IBV Suomi Oy on aurinkovoimalan rakennuttaja. Saksalainen ib vogt -konserni on rakentanut toistasataa aurinkovoimalaa ympäri maailmaa. Yhtiö perusti Suomeen tytäryhtiön elokuussa 2020. Itkonen kertoi yhtiön kiinnostuneen Kalannin alueesta kahdesta syystä: alueella on auringon säteilyä yhtä paljon kuin Keski-Euroopassa. Lisäksi alueella kulkee Fingridin kantaverkon voimalinja.

Kalantiin suunnitellaan Pohjoismaiden suurinta aurinkovoimalaa. Hankkeen kustannukset ovat 150– 200 miljoonaa euroa ja hankkeen elinkaari noin 40 vuotta. Kaupungin kannalta aurinkovoimala on erittäin tervetullut, sillä kiinteistöveron on arvioitu olevan noin miljoona euroa vuodessa.

Vainio pitää aurinkovoimalahanketta myös kaupungin imagon kannalta myönteisenä. Uusikaupunki olisi edelläkävijä aurinkoenergian tuotannossa. Lisäksi hanke toisi alueen yrityksille kilpailukykyä.

Itkonen kertoi, että alueen kaikkien maanomistajien kanssa on jo tehty vuokrasopimukset.

– Emme lähtisi suunnittelemaankaan näin isoa hanketta ilman sopimuksia.

Alueella on tehty jo arkeologinen kartoitus. Kartoituksesta vastannut Maanala Oy löysi kahden jo tiedossa olevan muinaisjäännöksen lisäksi seitsemän uutta. Niiden merkitys on kuitenkin vähäinen. Alueella sijaitsee muun muassa historiallisen Laitila – Uusikaupunki -tielinjauksen osa, kivirakenteita ja röykkiöitä sekä tarinakivi.

Luontoselvitystä tehdään parhaillaan.

– Alueella on yksityinen luonnonsuojelualue, jossa on tavattu mustakurkku-uikku ja kangaskiuru. Hankkeella ei ole kuitenkaan vaikutuksia luonnonsuojelualueeseen, sillä väliin jätetään kymmenien metrien suoja-alue, korosti projektipäällikkö Harald Arlander Sitowise Oy:sta, joka vastaa selvitystyöstä.

Aurinkoenergian tuotantoalueelta ei ole löydetty luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä tai metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.

Alueella tehdään lisäksi maisemaselvitys. Selvitykset julkaistaan syksyllä, kun yhtiö hakee hankkeelle suunnittelutarveratkaisuja sekä rakennuslupia.

Yleisötilaisuudessa kysyttiin, kuinka lähelle asutusta aurinkopaneelit sijoittuvat. Itkosen mukaan paneeleita tulee 50– 100 metrin etäisyydelle kahdesta kiinteistöstä. Maisema rauhoitetaan suojavyöhykkeellä.

Aurinkoenergian tuotantoalue sijoittuu Kalannin Mannersuon teollisuusalueen tuntumaan. Alue on tällä hetkellä metsävaltainen. Puustoa joudutaan kaatamaan, mutta hakkuita on tehty alueella jo aiemminkin. Liittymiä tuotantoalueille tulee Kalannintieltä, Sahantieltä sekä Kallelantieltä.

Aurinkopaneelit terästelineineen sijoitetaan aidatuille alueille. Alueelle rakennetaan lisäksi varastotila huoltokäyttöä varten, muuntajat, sähköasema sekä maakaapeliyhteys paneeleilta sähköasemalle. Itkonen arvioi, että aurinkovoimalan tuotanto voisi olla jopa 200 gigawattituntia vuodessa, mikä vastaa noin 10 000– 15 000 omakotitalon sähkön kulutusta vuosittain.

 

Aurinkosähköä Kalannista 2024

Kalannin aurinkovoimalalle haetaan tarvittavat luvat ensi syksynä.

Hankkeen tarkempi suunnittelu ajoittuu ensi vuoteen ja rakentaminen vuosiin 2023– 2024.

Aurinkovoimala liitetään Fingridin 110kV-voimalinjaan.

Paneeleilla voitaisiin tuottaa aurinkoenergiaa vuodesta 2024 alkaen.