Maisemaan soveltuva

0

Hienoa! Olemme kaikki niin me mökkiläiset, kuntalaiset kuin te kaupungin edustajina samaa mieltä siitä, että saaristo on säilytettävä kauniina. Tämä on itsestäänselvyys niin lupien hakijoille kuin myöntäjille eikä kenenkään tarkoitus ole maisemaa rumentaa. Kuitenkin, kun olen tutustunut Uudenkaupungin saaristoon, olen huomannut monia ei niin kauniita ja maisemaan soveltuvia ratkaisuja.

Otetaanpa esimerkiksi Aaholmin silta, jonka rakentamista rakennusvalvonta on puoltanut. Onko se mielestänne kaunis ja maisemaan sopiva? Vai onko niin, että kauneuden raja on kuitenkin häilyvä, jos kaupunki itse hyötyy ratkaisusta?

Tässä voin kuitenkin jo todeta, että tasapuolista toimintaa tämä ei kaupungin suunnalta ole eikä kaupungin päätökset noudata samaa kauneuden ja maisemaan soveltuvuuden linjaa, jota kuitenkin tämän minun hankkeeni kohdalla painotetaan.

Olen saanut lauantaina 12.6.2021 julkaistun kirjoitukseni osalta lukuisia yhteydenottoja ja kiitosta siitä, että olen uskaltanut ottaa nämä asiat esille. On ollut mielenkiintoista kuulla, mitä ihmeellisimpiä tarinoita Uudenkaupungin rakennusvalvontaan ja lupamenettelyyn liittyen. Kuinka kauan kaupunki voi jatkaa näin?

Meidän hankkeemme sai rakennusluvan vuonna 2018. Vuosi leimaamisen jälkeen asetettiin toimenpidekielto ja nyt kaksi vuotta myöhemmin luen lehdestä ensimmäisen kerran, että terassimme suunnittelu on ollut puutteellista. Eikö tämän olisi pitänyt tulla esille jo rakennuslupaa hakiessa? Eikö rakennusvalvonnan olisi tuolloin kuulunut pyytää lisäselvityksiä?

Olen työni puolesta ollut tekemisissä lukuisien rakennusprojektien kanssa eri paikkakunnilla ja on pakko todeta, että tämä on ensimmäinen kerta, kun ensin myönnetään lupa ja papereihin tutustutaan vasta vuosi luvan myöntämisen jälkeen. Jatkossa toivonkin, että myös Uudessakaupungissa otetaan käyttöön tapa tutustua papereihin ja tehdä tarvittavat katselmukset ennen luvan myöntämistä, jotta vältyttäisiin turhilta riita-asioilta.

Toteatte vastineessanne, että rinteen jyrkkyys on jäänyt esittämättä. Lupaa hakiessa olemme useasti tuoneet esille tontin jyrkkyyden niin viestein, sanoin kuin kuvin. Laajennuksen lattiapinnan korkeudeksi olemme ilmoittaneet 4,4m ja etäisyyden rantaviivasta 10m. Sijaintikatselmus, jossa merkitään rakennuksen sijainti ja korkeusasema, oli unohtunut teidän lupaehdoista.

Koska rakennusvalvonta ei ole suorittanut vaadittua sijaintikatsemusta ajallaan, en koe olevani vastuussa teidän virheistänne. Ajallaan suoritetulla sijainnin ja korkeuden mittaamisella nämä väärinkäsitykset olisi vältetty.

Rakennustarkastaja kertoo ehdottaneensa kompromissia. Ensin ehdotettiin terassin laskemista 300mm ja myöhemmin osittaista laskemista 900mm. Perustelin teille tarkasti, miksi terassia ei voinut laskea.

Terassin osittainen laskeminen olisi tehnyt siitä vaarallisen ja epäkäytännöllisen. Esimerkiksi ruokapöytä ei enää terassin laskemisen jälkeen olisi mahtunut terassin samalle tasolle. Koska emme päässeet yksimielisyyteen siitä, että mökkeilevien lasten takia terassin olisi oltava ehdottoman turvallinen, tein valitukseni hallinto-oikeuteen ja esitin tarvittavat asiakirjat ja omat näkemykseni.

Uudenkaupungin rakennusvalvonta vastasi hallinto-oikeudelle, että eivät ole koskaan pyytäneet terassin korkeusaseman muutosta vaan muutoksia terassiin. Tässä kohtaa huomautan, että mikäli lasiosuus terassissamme teitä häiritsee, olemme useasti sanoneet olevamme valmiit muuttamaan sen, mutta sekään ei ole riittänyt.

Loppujen lopuksi kauneuden ja sopusuhtaisuuden raja on vain veteen piirretty viiva, joka voi hämärtyä vastaantulevan veneen peräaalloista.

Kesäasukkaanne
Ari Sulo