Makean veden altaan vedenpinta jää ennalleen

0
Kim Westerholm on tyytyväinen Aluehallintoviraston ratkaisuun.

Aluehallintovirasto (Avi) on päättänyt muuttaa Länsi-Suomen vesioikeuden päätöstä vuodelta 1974. Käytännössä ratkaisu tarkoittaa, että vedenpinta jää nykyiselleen.

– Vesioikeus teki ratkaisunsa vuonna 1974 sen hetkisen tiedon mukaan. Silloin ajateltiin, että makean veden altaalla säilytettäisiin samat ominaisuudet kuin meren puolella, Uudenkaupungin Veden johtaja Kim Westerholm sanoo.

Vesioikeuden edellyttämästä vedenpinnan ylärajasta on ollut kuitenkin vaikea pitää kiinni, kun sateisuus on lisääntynyt. Toisaalta kesäisin voi olla pitkiä, kuivia hellejaksoja. Kun vesilaitos laskee vedenpintaa keväällä, kesällä vesi voikin olla niin alhaalla, että veneitten moottorit ottavat pohjaan kiinni.

Westerholm pitää Aluehallintoviraston ratkaisua raakaveden turvaamisen kannalta täysin oikeana. Jos vedenpintaa pitäisi laskea vesioikeuden vanhan ratkaisun mukaan, makean veden allas alkaisi rehevöityä ja raakaveden laatu huononisi oleellisesti. Se tarkoittaisi raakaveden käsittelylle haasteita ja myös virkistysarvon alenemista makean veden altaalla.

– Tällä ratkaisulla turvataan Vakka-Suomen vedensaanti. Mikään ei ole niin vaikeaa kuin ennustaminen, siinä mielessä ymmärrän vesioikeuden sen aikaisen ratkaisun.

Aluehallintoviraston tuoreen ratkaisun merkittävin muutos luvassa on se, että ns. vuosikymmenalennus otettiin pois eli altaan pintaa ei tarvitse laskea nykyistä alemmas.

Westerholm kertoo, että makean veden altaan vedenpinnan on kuviteltu jopa nousseen vuosikymmenten aikana. Sen arvion hän kiistää:

– Kun maata viljellään, se painuu koko ajan. Viljellyt alueet ovat painuneet paikoin jopa puoli metriä. Silloin voi vaikuttaa siltä, että vedenpinta olisi noussut, vaikka todellisuudessa maanpinta on laskenut.

Välillä on kritisoitu, ettei altaaseen mahdu vettä ja siksi Sirppujoen yläjuoksulla vedenpinta nousee. Westerholmin mukaan tämäkään arvio ei pidä paikkansa.

– Sirppujoen suistoalueella on todella matalaa ja se toimii ikään kuin pohjapatona. Kun uoma padottaa, niin silloin yläjuoksulla tulvariski kasvaa. Mallintamisen mukaan altaan pinnan korkeus ei aiheuta tulvaa, vaan syy tulviin on suistoalueen mataluus.

Makean veden altaan säännöstelyprosessi on kestänyt 50 vuotta, koska vesilaitos on halunnut vesioikeuden ratkaisuun muutosta, mutta kaikki osapuolet eivät ole sitä halunneet. Esimerkiksi maanviljelijöille vanha ratkaisu olisi parempi, koska se kasvattaisi peltopinta-alaa. Avi ei ratkaissut korvauksia maanviljelijöille, vaan päätti siirtää korvausasioiden käsittelyn ratkaistavaksi erillisenä asiana.

Westerholm sanoo, että vesilaitos maksaa mieluusti korvaukset, kunhan vain tilanne selkeytyy.

– Kun tätä asiaa on puitu lähes 50 vuotta, olisi mukava saada se jo päätökseen.

Hän uskoo, että myös alueen asukkaat ja mökkiläiset olisivat tyytyväisiä, jos vedenpinta säilyisi ennallaan. Turun AMK on selvitellyt asiaa kyselytutkimuksella ja toivotuin pinnankorkeus oli nykyinen taso, ei siis alempana tai ylempänä.

– Ja onhan se niinkin, että huonot päätökset pitää voida korjata. Vuoden 1974 päätös on osoittautunut mahdottomaksi ja siksi Avi on nyt päättänyt asian toisin, Westerholm sanoo.

Mika Kinnala toteaa Sirppujoen järjestely-yhtiön puolesta, että päätökseen on alustavasti tutustuttu, mutta yhtiö ei tässä vaiheessa kommentoi asiaa.

Sulkuporttien kohtaloa selvitetään

Makean veden altaan sulkuporteista on tehty kuntokartoitus. Sulkuportit ovat jo sen ikäisiä ja kuntoisia, että ne kaipaavat saneerausta.

Uudenkaupungin veden johtaja Kim Westerholm kertoo, että yhdessä Ely-keskuksen kanssa käynnistyy nyt suunnittelu, mitä sulkuporteille tehdään.

– Mietittäväksi tulee sekin, ovatko ne nyt oikeissa paikoissa. Vaihtoehtoina on nykyisten saneeraus tai sitten uusien rakentaminen.

Sulkuporttien betonirakenteet ovat Ely:n omistuksessa, rautarakenteet kaupungin. Westerholmin mukaan sulkuporttien saneeraus on lähivuosien asia.

– Tämän vuosikymmenen aikana ne pitää korjata tai uusia.