Makean veden altaan vesirajoja ei tarvitse enää muutella

0
Makeanvedenaltaan vedenkorkeutta ei tarvitse enää muutella.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on muuttanut Uudenkaupungin makean veden altaan säännöstelyn vesitalousluvan lupamääräyksiä. Luvan haltija on Uudenkaupungin Vesi -liikelaitos.

Uuden luvan mukaan määräys vedenpinnan säännöstelyn ylä- ja alarajojen muuttamisesta poistetaan. Säännöstelyn ylä- ja alarajat ovat vuonna 1974 myönnetyn luvan mukaiset, eikä niitä tarvitse enää muuttaa kerran vuosikymmenessä. Luvan haltijan pitää tarkkailla altaan ja meren vedenpinnan korkeutta sekä Sirppujoen vedenkorkeutta automaattisilla vedenkorkeusasemilla. Lisäksi liikelaitoksen tulee tehdä selvitys muutetun lupamääräyksen mukaisen säännöstelyn vaikutuksista muun muassa altaan vedenkorkeuksiin.

Uudenkaupungin Vesi -liikelaitos ottaa Uudenkaupungin makean veden altaasta vettä kaupungin ja teollisuuden tarpeisiin. Altaan keskivedenkorkeus on pysynyt samana koko altaan toiminnan ajan. Vesitalousluvan muuttamisen tarkoituksena on taata veden hyvä laatu ja laillistaa nykyinen tilanne, jossa altaan keskivedenkorkeus säilyy ennallaan.

Aluehallintovirasto antaa myöhemmin päätöksen asiaan liittyvistä edunmenetysten korvaamisesta.