Rakennusvalvonnan asiakastyytyväisyydestä kysely

0
Verkkomuotoisena toteutettavassa kyselyssä selvitetään muun muassa rakennuslupakäsittelyn sujuvuutta ja palvelun laatua.

Kaupungin rakennusvalvonnan asiakkaille lähetetään tulevien päivien aikana asiakastyytyväisyyskysely. Kysely lähetetään sähköpostitse kaikille vuosien 2018–2020 aikana rakennusvalvonnan kanssa asioineille luvanhakijoille, suunnittelijoille ja työnjohtajille.

– Kyseessä on uusikaupunkilaisen Turun ammattikorkeakoulussa rakennusmestariksi opiskelevan nuoren lopputyö, johon kuuluu asiakastyytyväisyyskyselyn teko ja tulosten analysointi, Uudenkaupungin rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemi kertoo.

Viime vuoden viimeisessä kaupunginvaltuustossa käsiteltiin rakennusvalvonnan taksojen korotusta ja samalla keskusteluun nousi se, koska rakennusvalvonnan asiakastyytyväisyyttä on viimeksi mitattu.

– Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole tehty koskaan aiemmin, joten valtuuston keskustelusta nappasimme idean ja päätimme sen toteuttaa, Pihlajaniemi lisää.

Pihlajaniemi myöntää, että rakennusvalvonnassa koetaan hieman ongelmalliseksi tilanne, jossa muutama rakennuslupapäätökseen tyytymätön saattaa nostaa asiasta kovankin metelin ja ne loput, jotka ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun, ovat hiljaa.

– Ja päätyömme on kuitenkin tehdä laillisuusvalvontaa, joten siihen on aina ihan selkeät perusteet, miksi tietylle kohteelle ei ole myönnetty rakennuslupaa. Pääasiassa saamme kuitenkin valtavasti hyvää palautetta, Pihlajaniemi korostaa.

Verkkomuotoisena toteutettavassa kyselyssä selvitetään muun muassa rakennuslupakäsittelyn sujuvuutta ja palvelun laatua. Kysymykset on teemoiteltu asiakaspalveluun, lupakäsittelyyn, tarkastustoimintaan ja sähköiseen asiakaspalveluun.

– Yksi osio koskee meidän byrokratiaa, jonka selkeydestä haluamme myös palautetta, Pihlajaniemi listaa.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kahden hengen ruokapaketti paikalliseen ravintolaan. Saatujen vastausten pohjalta Pihlajaniemi tekee mahdollisia kehitysehdotuksia rakennusvalvonnan toimintaan.