Seurakunnan jäsenmäärä putosi yli 200 hengellä – Tilinpäätös ylijäämäinen

0
Kirkon jäsenmäärä on laskussa.

Uusikaupunki

Torstaina kokoontunut kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan viime vuoden tilinpäätöksen ja taseen ja myönsi taloudesta vastanneille vastuuvapauden. Tilinpäätös oli ylijäämäinen noin 155 000 euron verran. Toimintatuotot ja ylijäämä pienenivät kuitenkin edellisestä vuodesta, koska vuonna 2019 tilinpäätöksessä oli iso kiinteistömyyntitulo.

Toimintakulut pienenivät viime vuonna säästötoimien ansiosta, mm. henkilöstökulut olivat vuonna 2019 lähes 2 miljoonaa euroa, viime vuonna 1,8 miljoonaa euroa.

Seurakunnan jäsenmäärä pieneni viime vuonna 231 henkilöllä. Tästä muuttotappion osuus oli noin 80 henkilöä, kuolleita oli reilu sata enemmän kuin syntyneitä ja seurakunnasta eronneita oli 40 enemmän kuin liittyneitä. Jäsenmäärän väheneminen oli kuitenkin selvästi pienempää kuin kahtena edellisenä vuotena.

Kirkollisverotulot pysyivät jäsenkadosta huolimatta edellisen vuoden tasolla. Vuoden ylijäämä koostuikin talouspäällikkö Henrik Mäkilän mukaan pääosin metsätalouden noin 80 000 euron tulosta, osakehuoneiston noin 20 000 euron myyntivoitosta sekä ostoista, joissa säästettiin lähes 190 000 euroa.

Alkuvuosi on myös sujunut suunnitelmien mukaan. Kirkollisverojen tilitys on pysynyt entisellä tasollaan ja toimintakuluja on neljän kuukauden aikana kirjattu 26 prosenttia talousarviosta eli ennakoitua vähemmän.

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan myös kolme muutosta talousarvioon. 13 500 euron lisämääräraha osoitettiin seurakuntatalon ilmanvaihtokanavien säätöpeltien asennukseen.

Käyttäjät ovat todenneet ilmanvaihdon osassa rakennusta riittämättömäksi ja kartoituksen tehnyt yhtiö suosittikin säätöpeltien asennusta osaratkaisuksi. Suosituksiin liittyi toinenkin toimenpide, mutta sen toteuttaminen jätetään myöhemmäksi.

Vanhaa taloustoimistoa remontoidaan nuorisotoimen käyttöön, tähän tarkoitukseen valtuusto hyväksyi 13 000 euron lisämäärärahan.

Vanha taloustoimisto on suurelta osin tyhjillään ja toisaalta nuorisotoimi tarvitsee uusia tiloja, koska seurakunta on vuokrannut osan seurakuntakeskuksesta koulujen väistötilaksi. Tarvittava remontti on pieni, sillä tarvitaan vain muutaman väliseinän purkaminen.

Kolmas määrärahamuutos kohdistuu Vanhan kirkon saarnastuoliin. Sen on todettu tarvitsevan pikaista korjausta. Korjaustyöstä saatu tarjous oli noin 6500 euroa, määrärahaa on varattu 5000 euroa, joka ei ihan riitä.

Valtuusto hyväksyikin toimenpiteelle 7000 euron määrärahan.