Susikanta kasvaa – kohtaamiset ihmisen kanssa lisääntyvät

0

Suomen susikanta alkoi uudelleen runsastua 1990-luvulla. 2000-luvulle tultaessa perhelaumoja, eli laumoja, joissa oli vähintään kolme sutta, oli kymmenkunta, mutta niiden määrä kasvoi muutamassa vuodessa yli kahdenkymmenen. Susikannassa tapahtui notkahdus vuosien 2009 – 2013 välissä, mutta tämän jälkeen kasvu on ollut nousujohteista.

Susikannan elpyminen alkoi ensin Itä-Suomesta, mutta viime vuosina susilaumojen määrän kasvu on keskittynyt käytännössä Länsi-Suomeen. Erityisesti Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan alueiden susikannat ovat voimistuneet nopeasti. Tämä selittynee pitkälti samaan aikaan tapahtuneen peurakannan räjähdysmäisestä kasvusta. Tämän vuoden maaliskuussa Suomessa olikin susia enemmän kuin koskaan aiemmin vuosien 1996-2021 välisellä tarkastelujaksolla. Luonnonvarakeskus arvioi susien määräksi 279-321 yksilöä.

Koska susipennut syntyvät huhti-toukokuussa, arvioi Luonnonvarakeskus, että tämän vuoden marraskuussa susien lukumäärä Suomessa nousee 337-452 yksilöön. Koska sudet liikkuvat syksyllä hyvin aktiivisesti, todennäköistä onkin että myös ihmisten ja susien kohtaamiset tulevat lisääntymään. Luonnonvarakeskuksen tutkijat muistuttivatkin tällä viikolla pitämässään tiedotustilaisuudessa, että sutta ei pidä koskaan lähestyä, vaan eläin on syytä jättää rauhaan. Mikäli susi käyttäytyy uhkaavasti tai jää pyörimään asutuksen ympärille, on siitä tehtävä välittömästi ilmoitus poliisille. Päätös ns. häirikkösusien kohtalosta kuuluu aina poliisiviranomaisille.

Susista ja niiden käytöksestä puhuttaessa nousee hyvin nopeasti esiin aina kysymys koirasusien olemassaolosta. Myös Luonnonvarakeskus tutkii tätä mahdollisuutta. Kaikki viime talvena kerätyt DNA-näytteen on analysoitu mikrosatelliittimenetelmällä Turun yliopistossa, eikä kauden näytteiden analyyseissa löytynyt viitteitä koirasusista. Luke tarkistaa varmuuden vuoksi kaikki näytteet uudella, entistä tarkemmalla SNP-analyysimenetelmällä mahdollisimman pian, mutta viimeistään ensi vuonna.