Uudenkaupungin museo sai korona-avustusta

0
Uudenkaupungin museolle myönnettiin avustusta korona-ajan kustannusten kattamiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuoden 2021 toisessa lisätalousarviossa kansallisille taidelaitoksille koronavaikutusten kattamiseen 4,5 miljoonaa euroa lisäavustusta. Valtionosuutta saaville museoille, teattereille ja orkestereille myönnettiin avustuksina noin 15,5 miljoonaa euroa. Tarkoituksena on toiminnan jatkumisen turvaaminen mahdollisimman joustavasti poikkeustilanteen päätyttyä.

Valtionosuutta saavat museot, orkesterit ja teatterit eri puolilla Suomea hakivat määräaikaan mennessä avustusta yhteensä noin 23 miljoonaa euroa, josta museot noin 5,3 miljoonaa euroa, orkesterit noin 3 miljoonaa euroa ja teatterit 14,6 miljoonaa euroa. Lisätalousarviossa tarkoitukseen on varattu yhteensä 15,5 miljoonaa euroa.

Museoille myönnetään noin 3,6 miljoonaa euroa, orkestereille noin 1,9 miljoonaa euroa ja teattereille noin 9,9 miljoonaa euroa.

Myös Uudenkaupungin museo sai 7000 euroa avustusta korona-ajan kustannusten kattamiseksi. Avustuksen avulla kompensoidaan muun muassa sitä, että kaikki ryhmäpääsymaksut, opastuspalkkiot ja tilaisuuksista budjetoidut tulot jäävät tämän vuoden osalta pitkälti saamatta. Erilaisten digitaalisten palveluiden lisenssimaksut, videokuvaukset, tekstitykset ym. ovat myös lisänneet menoja, joita avustuksella voidaan kattaa.

Päätöksessä on otettu huomioon ajalla 1.1.–31.5.2021 syntyneitä tulonmenetyksiä ja säästöjä mukaan lukien kyseiseen ajankohtaan sijoittuneet lomautukset sekä arvio tulonmenetyksistä ajalla 1.6.–31.12.2021.

Lisäksi on otettu huomioon kevään 2021 aikana toteutettu toiminta sekä tietoja avustettavan toiminnan volyymista, rahoitusrakenteesta ja omien tulojen osuudesta toimintamenojen kattamisessa.

Alkuvuoden 2021 osalta on huomioitu toiminnan jatkuvuutta turvaavia toimia (mukaan lukien lomautusten välttäminen) ja suunnitelmia koko vuoden 2021 toimintaedellytysten turvaamiseksi.